บทสวดคาถาบูชาพระนางพญา

1,033

บทสวดมนต์คาถาบูชาพระนางพญา

ดวงตกอยู่ในนารีฤกษ์ หรือเรียกว่าดวงมีสตรีสนับสนุน หมอจึงแนะนำว่าควรจะบูชาพระนางพญา
พระนางพญา มีแหล่งกำเนิดที่วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าถูกสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพระวิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระมารดาของพระนเรศวรฯเป็นผู้จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นขวัญ และกำลังใจทหารที่ออกรบ พระเครื่องรุ่นแรกนี้จะมีองค์พระ และรูปทรงยังไม่สวยงาม เพราะจัดสร้างอย่างเร่งรีบในภาวะสงคราม  ต่อมาพระนเรศวรฯก็ได้มีการจัดสร้างขึ้นอีกรุ่นหนึ่งเพื่อแจกจ่าย มีรูปทรงที่สวยงามขึ้น และบรรจุอยู่ในกรุวัดพระศรีมหาธาตุ วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ ที่พิษณุโลกซึ่งเป็นวัดที่มีเขตขัณฑสีมาติดต่อกัน
พระนางพญา
คาถาบูชาพระนางพญา

พุทธังอาราธานานัง  ธัมมังอาราธานานัง สังฆังอาราธานานัง
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
อานุภาเวนะ มะอะอิอุ จิเจรุนิ มะนะพะทะ นะโมพุทธายะ

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก suwath.wordpress.com

ความเห็นถูกปิด