บทสวดคาถาบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ – วิธีบูชาที่บ้าน ขอโชคลาภ

131

บทสวดคาถาบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ – วิธีบูชาที่บ้าน ขอโชคลาภ

วิธีบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์

กราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า (สวด 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อธิฐานเรียกชื่อ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ พร้อมกล่าวคาถา

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์

จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

จากนั้นอธิฐานขอพรให้สำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ

วิธีบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ที่บ้าน

ไม่ตั้งรวมกับหิ้งพระ หรือวางให้ต่ำกว่าหิ้งพระที่บ้าน โดยตั้งหิ้งให้หันไปทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ

เตรียมผ้าแดงสำรองปูรององค์บูชา

การถวายสิ่งของควรมีถาด หรือภาชนะ จัดเรียงวางให้เรียบร้อย

ต้องเคร่งครัดในเรื่องของความสะอาด ดูแลให้สม่ำเสมอ

อุปกรณ์สำหรับการประกอบหิ้งบูชาไอ้ไข่

กระถางธูป 1 กระถาง

เชิงเทียน 1 คู่

แจกันดอกไม้ 1 คู่

พาน หรือภาชนะสำหรับของไหว้ (ไม่ควรใช้ร่วมกับของในครัว)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด