บทสวดจบทาน คำกล่าวจบทาน

121

บทสวดจบทาน คำกล่าวจบทาน

อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลส

อิทัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

บทสวดจบทาน คำกล่าวจบทาน

ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมความปรารถนาทุกประการ อันว่าโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า “ไม่มี” ขออย่าให้ข้าพเจ้าประสบพบเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dhamma.mthai.com

ความเห็นถูกปิด