บทสวดน้ำมนต์ นำไปใช้ได้มากมายหลายประการช่วยให้สำเร็จในกิจการทั้งปวง

70

บทสวดน้ำมนต์ นำไปใช้ได้มากมายหลายประการช่วยให้สำเร็จในกิจการทั้งปวง

บทสวดน้ำมนต์

ของ หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน วัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน วัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สาธุ สาธุ สาธุ

อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสรรเสริญพระคุณบิดามารดา คุณนางแม่พระโพสพเจ้า ๑๙ คุณพระพุทธเจ้า ๕๖ คุณพระธรรมเจ้า ๓๘ คุณพระสงฆเจ้า ๑๔ คุณพระอาจารย์ ๓๐ ทัต คุณพระกรรมวาจา คุณพระอุปัชฌาย์ คุณพระกรรมฐาน คุณพระธรณี ๒๑ คุณพระแม่คงคา ๑๒ คุณพระพาย ๖ คุณพระเพลิง ๗ คุณพระอากาศ ๑๐ ทัต คุณอักษร ๔๔ คุณอักขระ ๓๓ คุณอัสสวาส คุณปัสสวาส คุณมิสสวาส คุณดวงแก้ว ๓ ประการ คุณศีล ๕ คุณศีล ๘ คุณศีล ๑๐ คุณศีล ๒๒๗ คุณปัญญา คุณพระโสดา คุณพระสกิทาคา คุณพระอนาคา คุณพระอรหันต์ คุณมรรค ๔ คุณผล ๔ คุณพระนิพพาน ๑ จึงเป็น ๙ คุณพระนวโลกุตตรธรรม

ขอเดชะข้าพเจ้าได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์วิชาการใดๆ ขอให้ประสิทธิ คุณพระอาทิตย์ ๖ คุณพระจันทร์ ๑๕ คุณพระอังคาร ๘ คุณพระพุธ ๑๗ คุณพระเสาร์ ๑๐ ทัต คุณพระพฤหัสบดี ๑๙ คุณพระราหู ๑๒ คุณพระศุกร์ ๒๑ คุณพระเกตุ ๙ คุณท้าวเวสสุวรรณอันเรืองเดช คุณพระนเรศ คุณพระนารายณ์ คุณพระอินทร์ คุณพระพรหม คุณพระยม คุณพระกาฬ คุณพระจตุโลกบาลทั้งสี่ คุณพระมาตุลี คุณพระภูมิเจ้าที่ คุณสมเด็จพระเจ้ากรุงพาลี และพระไวยทัตเทวาเป็นที่เคารพแก่ชุมชน คุณทาน คุณศีล คุณสัจจะ คุณวิริยะ คุณขันติบารมี คุณพระพรหมวิหารสี่ เป็นที่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณพระคาถา ว่านยา เลขยันต์ พิสมร ตะกรุด ประเจียด และมงคล คุณทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์จบพระไตรปิฎก คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระธาตุคาถา คุณพระสถูปเจดีย์ คุณพระศรีมหาโพธิ์ อันรุ่งโรจน์ชัชวาล คุณพระพรหมวิหารทั้ง ๗๐๐,๐๐๐ จักรวาล โดยคณนา คุณพระโมคคัลลาน์ คุณพระสารีบุตร คุณพระอุปคุตเถระ คุณภควัมบดี คุณพระตรีนิสิงเห ขอเดชะพระคุณทั้งผอง คุณพระฤๅษีนารอด คุณพระฤๅษีนารายณ์ คุณพระฤๅษีตาวัว คุณพระฤๅษีตาไฟ คุณพระฤๅษีประลัยโกฏิ พระคุณสมเด็จพระมหาฤๅษี ๑๐๘ พระองค์อันทรงฤทธา พระคุณพระมหากษัตริย์อันสูงสุด พระคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๙๐๐,๐๐๐ จักรวาล

สาธุ สาธุ สาธุ

อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณัง พระธรรมคุณัง พระสังฆคุณัง คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์คุณัง ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระอิศวรผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเป็นตาซ้าย ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระนารายณ์เสด็จมาเป็นตาขวา ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพระยานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นหัวใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าพระบาท ข้าพระบาท ข้าพเจ้า นึกถึงพระคุณ บุญคุณ พระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ สูงสุดยอดไม่มีประมาณ ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรจะวัด ครูบาอาจารย์ ๑๐๘ ครูบาอาจารย์ ๑๐๘ ครูบาอาจารย์ ๑๐๙ ครูบาอาจารย์ ๑๐๙ ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารย์เก่าแก่ ร้อยปี พันปี หมื่นปี แสนปี ล้านปี โกฏิปี ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ ครูบาอาจารย์เก่าแก่ ร้อยกัลป์ พันกัลป์ หมื่นกัลป์ แสนกัลป์ ล้านกัลป์ โกฏิกัลป์ พระมหาบรมจอมโกฏิกัลป์ มากนับไม่ถ้วน บรมครู บรมบูรพาจารย์ บรมปรมาจารย์ ทิศาปาโมกข์ พระครูเฒ่า เก่าก่อน ปัจจุบัน พระครูเลข พระครูยันต์ พระครูว่าน พระครูยา พระครูตำรับ พระครูตำรา พระครูเวทมนต์ดลคาถา พระครูนะโม ก ข ก กา พระครูอักขระขอมไทย จบหมดสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนมา ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังมา จนกระทั่งครูพักลักจำ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยตัวเดียว บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยทุกๆ ตัว บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เป็นโกฏิ ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากนับไม่ถ้วน บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีประมาณ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีที่เปรียบ บุญคุณครูบาอาจารย์ตัวหนังสือไทยมากไม่มีอะไรจะวัด บุญคุณครูบาอาจารย์ กสิน ๑๐ อภิญญา ๖ สมาบัติ ๘ กรรมฐาน ๔๐ พระวิปัสสนากรรมฐาน พระมหาบาลีอภิธรรม พระคาถาอาการวัตตาสูตร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาพุทธาภิเษก มหาชินบัญชร ครูบาอาจารย์ พระมหาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร มหาสมัยอาทิตต์อนัตต์ พระมหาคาถาพัน คาถาหมื่น คาถาแสน พระมหาปาฏิโมกข์ ครูบาอาจารย์ ๑๒ ตำนาน ๗ ตำนาน มนต์พิธี ครูบาอาจารย์ภาณยักษ์ ครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ อาฬารดาบส อุทกดาบส ชีวกโกมารภัจจ์ ครูบาอาจารย์ธรรมโชติสมัยศึกบางระจัน ครูบาอาจารย์ นักธรรม นักเทศน์ นักสวด นักแหล่ ครูบาอาจารย์โหร ครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ ครูบาอาจารย์มหาคงกระพัน มหาแคล้วคลาด มหาอุด มหาอำนาจ เมตตา มหานิยม มหาโชค มหาลาภ ครูบาอาจารย์เสดาะกุญแจโซ่ตรวน ครูบาอาจารย์เสกใบมะขามเป็นตัวต่อ ครูบาอาจารย์เสกขวานเป็นไก่ ครูบาอาจารย์เสกสังกะสีเป็นปลากัด ครูบาอาจารย์เสกหัวปลีเป็นตัวกระต่าย ครูบาอาจารย์เสกดอกแคเป็นนกกระยาง ครูบาอาจารย์แปลงเป็นจรเข้ ครูบาอาจารย์แปลงเป็นเสือโคร่ง ครูบาอาจารย์สะกดเรือบิน สะกดรถ สะกดเรือ ครูบาอาจารย์ระเบิดน้ำ ครูบาอาจารย์เดินบนน้ำ ครูบาอาจารย์ล่องหนหายตัว ครูบาอาจารย์เหาะเหิรเดินบนอากาศ ครูบาอาจารย์ ๑๕ ชั้นดิน ครูบาอาจารย์ ๑๖ ห้องชั้นฟ้า

สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ร้อยพระองค์ พันพระองค์ หมื่นพระองค์ แสนพระองค์ ล้านพระองค์ โกฏิพระองค์ ร้อยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ล้านโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ พระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จล่วงลับไปแล้ว ร้อยกัลป์ พันกัลป์ หมื่นกัลป์ แสนกัลป์ ล้านกัลป์ โกฏิกัลป์ มหาบรมจอมโกฏิกัลป์ มากนับไม่ถ้วน

ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้ นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคตกาลภายภาคหน้านี้ มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณพระธรรมที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน พระธรรมในปัจจุบันนี้ พระธรรมที่ยังมีมาภายในภาคหน้า มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณพระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน พระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ พระอริยสงฆ์ พระสมมุติสงฆ์ที่จะมีมาในภายภาคหน้า มากนับไม่ถ้วน

ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณพระธรรม พระคุณพระสงฆ์ ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ได้เสด็จปรินิพพานล่วงลับไปแล้ว มากนับไม่ถ้วน นึกถึงพระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คู่สวด พระอุปัชฌาย์ นึกถึงพระคุณ บุญคุณ ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัตถบารมี ปัญญาบารมี ปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมัตถบารมี วิริยะบารมี วิริยะอุปบารมี วิริยะปรมัตถบารมี ขันติบารมี ขันติอุปบารมี ขันติปรมัตถบารมี สัจจะบารมี สัจจะอุปบารมี สัจจะปรมัตถบารมี อธิษฐานบารมี อธิษฐานอุปบารมี อธิษฐานปรมัตถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมัตถบารมี อุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมัตถบารมี นึกถึงพระคุณพระมหาบริจาคทั้ง ๕ ทรัพย์ ร่างกาย บุตรธิดา ภรรยา และชีวิต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บำเพ็ญมา

สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออาราธนาเสด็จพ่อ เสด็จปู่ เสด็จทวด พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร องค์พระแก้วมรกต เสด็จพ่อปู่พระพุทธชินราช เสด็จพ่อปู่พระมงคลบพิตร เสด็จพ่อปู่วัดพนัญเชิง เสด็จพ่อปู่วัดเกศไชโย เสด็จพ่อปู่พระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เสด็จพ่อปู่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เสด็จพ่อปู่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เสด็จพ่อปู่วัดบ้านแหลม แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เสด็จพ่อปู่วัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สาธุ สาธุ สาธุ

เกล้ากระหม่อมขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ องค์สมเด็จพระสังฆราช มหาสมณเจ้าทั้งสามพระองค์ องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งหลาย องค์สมเด็จพระสังฆราชทั้งหลาย

สาธุ สาธุ สาธุ

อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันสูงสุดยอด องค์สมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าพรหมจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้ารามคำแหงมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้ารามคำแหงจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าเม็งรายมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าเม็งรายจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านเรศวรมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านเรศวรจอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านารายณ์มหาราช องค์สมเด็จพระเจ้านารายณ์จอมมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินจอมมหาราช องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราช องค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช องค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห-นาท พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระยาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ พระยาสีหราชเดโชท่านปราบปรามมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ ขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านขุนพลเสมาผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ พันท้ายนรสิงห์ ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณ วิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้สละชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทย

สาธุ สาธุ สาธุ

พระพุทธัง อาราธนานัง พระธรรมมัง อาราธนานัง พระสังฆัง อาราธนานัง

ข้าพระบาท ขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เสด็จพ่อปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เสด็จพ่อปู่โต วัดระฆัง ขออาราธนาหลวงพ่อศุข หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อรุ่ง หลวงปู่รุ่ง วัดท่ากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่วัดเก้ายอด วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อพริ้ง หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่กลั่น วัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเดิม หลวงปู่เดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเงิน หลวงปู่เงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร พระอาจารย์กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ่อเอี่ยม หลวงปู่เอี่ยม หลวงทวดเอี่ยม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเอี่ยม หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อแช่ม หลวงปู่แช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ขออาราธนาหลวงพ่อแช่ม หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม ขออาราธนาหลวงพ่อปาน หลวงปู่ปาน คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ขออาราธนาหลวงพ่อปาน หลวงปู่ปาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออาราธนาหลวงพ่อขาว หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ บางเขน กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อแฉ่ง หลวงปู่แฉ่ง วัดบางพัง ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อบุญทัน หลวงปู่บุญทัน จังหวัดปราจีนบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเสาร์ หลวงปู่เสาร์ พระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ขออาราธนาหลวงพ่อมั่น หลวงปู่มั่น จังหวัดสกลนคร ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่ครูบาศรีวิชัยที่สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาหลวงพ่อเทียน หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี ขออาราธนาหลวงพ่อคล้าย หลวงปู่คล้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช ขออาราธนาหลวงพ่อแดง หลวงปู่แดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเครื่อง หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร จังหวัดอุดรธานี ขออาราธนาหลวงพ่อแหวน หลวงปู่แหวน หลวงทวดแหวน จังหวัดเชียงใหม่ ขออาราธนาหลวงพ่อโต๊ะ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อขาว หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ขออาราธนาหลวงพ่อมุม หลวงปู่มุม จังหวัดศรีสะเกษ ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่เจ้าคุณนอ วัดเทพศิรินทร์ ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่พระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพ่อเงิน หลวงปู่เงิน วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ขออาราธนาหลวงพ่อชอบ หลวงปู่ชอบ จังหวัดเลย ขออาราธนาหลวงพ่อ หลวงปู่ครูบาพรหมจักร พระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ขออาราธนาหลวงพ่อผาง หลวงปู่ผาง จังหวัดขอนแก่น ขออาราธนาหลวงพ่อฝั้น หลวงปู่ฝั้น จังหวัดสกลนคร ขออาราธนาหลวงพ่อเทสก์ หลวงปู่เทสก์ จังหวัดหนองคาย ขออาราธนาหลวงพ่ออุตตมะ หลวงปู่อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ขออาราธนาหลวงพ่อเกษม หลวงปู่เกษม จังหวัดลำปาง ขออาราธนาท่านพระอาจารย์ และหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงทวด และพระธุดงค์ที่เคร่งครัดทั่วประเทศไทย พระธุดงค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย ขออาราธนาท่านพระอาจารย์ หลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงทวด พระธุดงค์ที่มีฤทธิ์เดชเดชา ศักดานุภาพทั่วประเทศไทย

สาธุ สาธุ สาธุ

อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าพ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าปู่ องค์สมเด็จพระเจ้าตา พ่อครูฤๅษีนารอด พ่อครูฤๅษีนารายณ์ พ่อครูฤๅษีตาวัว พ่อครูฤๅษีตาไฟ พ่อครูฤๅษีประลัยโกฏิ พ่อครูฤๅษี ๑๐๘ พระองค์ทรงฤทธา พ่อครูฤๅษีศักดิ์สิทธิ์วิเศษ มากนับไม่ถ้วน อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระภูมิเจ้าที่ องค์สมเด็จพระเจ้ากรุงพาลี องค์สมเด็จพระไวยทัตเทวา อาตมาภาพขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้า พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองอันเรืองฤทธิ์ อาตมาภาพขออัญเชิญเทพยดาเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผา ห้วยเหว เกาะแก้ว เมืองหลวง จังหวัดวงศ์ เมืองใหญ่ ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไพรพฤกษา ทุกหย่อมหญ้าลดาวัลย์ มิใช่เท่านั้น อีกทั้งยักษ์ คนธรรพ์ นาคราชผู้เป็นใหญ่ อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ มหาสมุทรจักรวาล มหาจักรวาล อนันตจักรวาล อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วโลก อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจ้า ๑๖ ชั้นฟ้า อาตมาภาพขออัญเชิญท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ทิศ อาตมาภาพขออัญเชิญพระผู้เป็นใหญ่ พระผู้เป็นเจ้าองค์สมเด็จพระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ

สาธุ สาธุ สาธุ

อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเทวัญทุกชั้นฟ้า องค์สมเด็จพระอิศวรเจ้าโลกาเป็นประธานทรงโคอุสุภราชเป็นยานพาหนะอันใหญ่ยิ่ง ขออัญเชิญองค์สมเด็จขันทกุมารมิ่งโอรสราชทรงพญานกยูงมะยุรยาทพาหนะอันจงดี ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระบรมจักกริชฤทธิเรืองศรีทรงครุฑโบยบินเวหาเหิรไม่มีผู้ใดล่วงเกินประมาทหมิ่น ขออัญเชิญองค์อมรินทร์เจ้าเวชยันต์ พระเวศวกรรมกับพระมาตุลี เทพเจ้าทั่วทั้งจักรราศีทุกแหล่งหล้า พระอาทิตย์เทวาเรืองเดช พระยานรัตนประเวศเที่ยวเวียนวง

สาธุ สาธุ สาธุ

นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ

นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ

ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ

ตโจ ทันตา นขา โลมา เกศา

ทุกขัง สมุทัยยัง นิโรธัง มัคคานัง ภะคะวา ภะคะวา

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สัมพุทเธ อะสังวิสุโล นะโมพุทธายะ วันทานัง ปาสุอุชา ทะโตทุนา ปะคะ หะปะทัง อิสะปะมิ พุทธะสังมิ อิสวาสุ มะอะอุ อิกะวิติ สุทธิเสตโถ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ สังวิทาปุกะยะปะ อาปามะจุปะทีมะสังอังขุ สะธะวิปิปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุติง กะระมะถะ จะภะกะสะ นะมะพะทะ จะอะพะทะ จะอะภะตะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออน�ออะ นะอะกะอัง จิปิเสคิ คิปิจิเส สุสิโม พุทโธภะคะวา สุสิโม ธัมโมภะคะวา สุสิโม สังโฆภะคะวา

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ

อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ

อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปิสัมระโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทปันทูทัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุสติ

อิติปิโสภะคะวา อะระหัง อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา สุคะโต อิติปิโสภะคะวา โลกะวิทู อิติปิโสภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ อิติปิโสภะคะวา สัตถาเทวมนุสสานัง อิติปิโสภะคะวา พุทโธ อิติปิโสภะคะวา ภะคะวาติ

พามานาอุ กะสะนะทุ

เตชะสุเนมะ ภูจะนาวิเว

อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา

อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ อุอะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ

พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ

อะระหังสุคโตภะคะวา นะโมพุทธายะ อิติปิพุทโธภะคะวา

อะสังวิสุโล ปุสะพุภะ จิเจรุนิ นะชาลีติ นะมะพะทะ

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ สารพัดศัตรูวินาศสันติ

สันติปักขาอะปัตตะนา สันติปาทาอะวัญจะนา มาตาปิตาจะนิกขันตา ชาตะเวทะปะฏิกกะมะ พระโสนามะยักโข เมตะทันตะปริวาสะโก อรุณีหะเตโหตุ เตชัยยะมังคลานิ

สุโกปันจะ อากาเสจะ พุทธะทีปังกะโร นะโมพุทธายะ

จะพุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ เวสสะพุทธสะ

สักกัสสะวชิราวุธัง ยะมัสสะนัยนาวุธัง อาฬะวะกัสสะทุสาวุธัง เวสสุวัณณัสสะคธาวุธัง จัตตาโร วา อาวุธานัง เอเตสังอานุภาเวนะสัพเพยักขา ปะลายันติ

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก c1.chaij.net และ tsood.com

ความเห็นถูกปิด