บทสวดพุทธคุณสืบชะตา ขจัดภัยอันตรายเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้น

116

บทสวดพุทธคุณสืบชะตา ขจัดภัยอันตรายเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้น

เป็นบทสวดบูชาพุทธคุณ ๙ ประการ ขณะสวดให้น้อมจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาสถิตในกายในใจของตน มีอานุภาพขจัดภัยอันตรายและเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้นไป

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ.
พุทโธ เม นาโถ, ธัมโม เม นาโถ,
สังโฆ เม นาโถ
พระพุทธะคุณัง พระธัมมะคุณัง
พระสังฆะคุณัง.
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจัด
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจาย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุ้ย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุด
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนหลัก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนคง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเขี้ยว
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนงา
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดเคราะห์
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโศก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโรค
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเพลี่ยง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนไฟ
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเสนียดจัญไร
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหะ
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหายะ.

 

 

 

ที่มา : www.lcbp.co.th/category/บทสวดมนต์/

ความเห็นถูกปิด