บทสวดมนต์ เพื่อชีวิตที่ดี สวดเสริมชะตาชีวิต

121

บทสวดมนต์ เพื่อชีวิตที่ดี สวดเสริมชะตาชีวิต

เราคนชาวพุทธทั้งหลายโดยมากแล้วทุกท่านต้องได้ทำการสวดมนต์กันอยู่แล้ว เพราะตั้งแต่ที่เ ร าเข้าเรียนหนังสือเราก็ต้่องสวดมนต์เข้าแถวตอนเช้ากันทั้งนั้น แต่การสวดมนต์ เพื่อเสริมชะตาชีวิต นั้น เป็นการสวดมนต์เพื่อที่จะช่วยเสริมชีวิตของคนเราให้ดีขึ้น อาจจะทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้ว แต่พอเรามาสวดมนต์ เพื่ อเ สริมชะตาชีวิตเข้าไปก็อาจจะทำให้ชีวิตเราดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกก็ได้

การ สวดมนต์นั้น เป็นพิธีกรรมของชนชาวพุทธกันอยู่แล้วที่จะต้องปฏิบัติ ไม่ว่าจะพิธีกรรมงามแต่งงาน, งานขึ้นบ้านใหม่, งานศพ หรืองานบวชก็ต้องมีบทสวดมนต์กันทั้งนั้น แต่เรามาลองดูการสวดมนต์ เพื่อเสริมชะตาชีวิต ว่าต้องสวดมนต์ในบทใด ๆ บ้างกันดีกว่า

เริ่มจากขั้นแรกกันเลย

ให้เริ่มสวดคำสมาทานศีล คือ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ

(ให้ว่า 3 จบ)

บทสวดมนต์บทที่ 2 คาถาเรียกทรัำพย์
นะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธะสะ สุวรรณนะรังวา ละชะตังวา มะเนวา

พะนังวา พิเชาวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิเอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีนา นะมาเมหัง

(ให้ว่า 3 จบ)
จากนั้นสวดบทสวดมนต์ อิติปิโสฯ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(ให้ว่าเกินอายุ 1 จบ)

และให้สวดบทสวดแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชณา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
วิธีการสวดมนต์ เพื่อเสริมชะตาชีวิตนี้ ให้ปฏิบัติในตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้าน และเมื่อเราสวดบทสวดมนต์ เพื่อเสริมชะตาชีวิตของเราครบหมดแล้ว ให้เราทำการแผ่เมตตาที่หน้าบ้านเราอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ทำเช่นนี้ทุก ๆ วันเป็นกิจวัตร และในอนาคตชะตา่ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เราต้องมองดูด้วยว่าตัวเรานั้นชอบทำบาปทำกรรมหรือไม่ เพราะถ้ายังทำบาปทำกรรมอยู่ เราจะสวดมนต์อะไรก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ชะตาชีวิตของเราดีขึ้นได้หรอก และถ้าเป็นไปได้ทุกวันพระเราก็ควรที่จะงดกินเนื้อสัตว์ทุก ๆ ชนิดด้วยน่ะ

ยังก็นำสิ่งนี้ไปลองปฏิบัติดูน่ะ เผื่อชีวิตของท่านทั้งหลายจะได้ดีขึ้น ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่เราต้องตั้งใจที่จะปฏิบัิติด้วยนะ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก khonsin

ขอบคุณภาพประกอบจาก palungjit.com

ความเห็นถูกปิด