บทสวดอิติปิโส สวดมนต์ก่อนนอน หลับสบาย ไร้กังวล ป้องกันสิ่งชั่วร้าย

152

บทสวดอิติปิโส สวดมนต์ก่อนนอน หลับสบาย ไร้กังวล ป้องกันสิ่งชั่วร้าย

บทสวดอิติปิโส อีกหนึ่งบทสวดที่เชื่อว่า เมื่อสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยช่วยให้จิตใจสงบสุข หลับสบาย ไร้เรื่องกังวลใดๆ ทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี มาเยี่ยมกรายด้วย

ก่อนท่องบทสวดอิติปิโส ให้ทำสมาธิ ทำจิตให้นิ่ง และกล่าวนะโนฯ 3 จบ ต่อด้วยบทสวดอิติปิโส ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

 

ที่มา : www.sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด