บทสวดและวิธีบูชา กรมหลวงชุมพร รับรองสำเร็จผลดี

107

บทสวด และ วิธีบูชา “กรมหลวงชุมพร” ทำให้ถูกวิธี รับรองสำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ

สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของเสด็จเตี่ยนั้น สิ่งที่เป็นหลักประกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ คือจำนวนพระอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นอีกหลายแห่ง  วัตถุมงคลอย่าง เหรียญห้อยคอ และแม้กระทั้งการประกาศตนของผู้ที่นับถือเสด็จเตี่ยว่า เป็นลูกของเสด็จเตี่ยนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้เป็นอย่างดี

วิธีการปฏิบัติบูชา

จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก

โดยเครื่องสักการะ

เป็นดอกกุหลาบแดง, พวงมาลัยดอกมะลิหรือดอกเขี้ยวกระแต, หมากพลู, จุดประทัดถวาย, ยิงปืนถวายด้วยกระสุนจริงหรือถวายสมอเรือ, พังงาเรือ, ปืนใหญ่จำลอง, เรือรบจำลอง

เครื่องเสวย

น้ำตาลเมา ( โปรดเป็นพิเศษ ), เบียร์, บรั่นดี, ซิการ์หรือบุหรี่แบบซิกาแร็ต, น้ำชาจีน, ขนมจีนน้ำพริก (โปรดเป็นพิเศษ), ขนมและผลไม้ไทยทั่วไป กับข้าวแบบไทยทั่วไป (รสจัด), เป็ด, ไก่, ปลา, กุ้ง

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

1. การเอาพวงมาลัยไปสวมพระเศียร

2. อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู ( โดยเฉพาะพะแนงเนื้อ ห้ามเด็ดขาด มีผู้เคยถวายแล้วเกิดอาเพศกับผู้นั้น)

เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หรือที่เรียกกันว่า เสด็จเตี่ย

สำหรับการบวงสรวงกรมหลวงชุมพรนั้น ส่วนใหญ่จะนิยมกระทำกันในวันที่ 19 ธันวาคม อันเป็นวันอาภากรรำลึก หรือ เป็นวันคล้ายวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นั้นเอง

สำหรับเครื่องบวงสรวง มีดังต่อไปนี้
1. ข้าวปากหม้อ(ข้าวทัพพีแรกเมื่อหุงเสร็จ)
2. หมูต้ม 1 ชิ้น(ประมาณครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป)
3. ไก่ต้ม 1 ตัว (หรือ 1 ชิ้นถ้าหากมีฐานะยากจนแต่ชิ้นต้องไม่เล็กเกินไป)
4. ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 1 จาน
5. ขนมจีนน้ำพริก

วิธีการบนคือให้ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ปูผ้าขาว พร้อมข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียนและเครื่องบวงสรวงด้านบน ก่อนบนต้องตั้งเครื่องบนครั้งหนึ่งเมื่อได้ผลแล้ว จะต้องตั้งเครื่องบนอีกครั้งหนึ่ง แล้วตามด้วยคำบนว่า ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..ขอบนต่อเสด็จกรมหลวงชุมพรว่า ขอให้ลูก…..(บอกให้ละเอียด ว่า ที่ไหน เวลาอะไร เรื่องอะไร) ขอให้ลูกได้ตามที่ปรารถนา(หรือตามที่บนไว้)และลูกจะนำเครื่องบวงสรวงนี้มาสักการะอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามจะขอพรหรือบนให้สำเร็จดังที่หวังไว้นั้น จำเป็นต้องเกิดจากความศรัทธาและตั้งใจจริง รวมทั้งการประพฤติดีของผู้ที่ต้องการจะขอพรหรือบนบานนั้นเพราะแน่นอนว่าท่านย่อมเมตตาเฉพาะผู้ที่ประพฤติในความดีเท่านั้น

พระคาถาอาราธนา กรมหลวงชุมพร

(จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก)

ตั้งนะโม 3 จบ

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะพะกะสะ  มะอะอุ

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ  ทะอะระหัง  ทะจะพะกะสะ  มะอะอุ

พุทธสังมิ ธัมมะสังมิสังฆะสังมิ [ 3 จบ ]

เครื่องสักการะ…กุหลาบแดง  พวงมาลัย  ดอกมะลิ  น้ำตาลเมา  ขนมจีนน้ำพริก

คาถาบูชาเสด็จเตี่ย

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ

มะอะอุ  อิสะวาสุ  สุสะวาอิ  อิทธิฤทธิอิทธิฤทธัง

อรหังพุทโธ  พุทธะมหาลาโภ  มหาเทโว  พุทโธโลกะนาถัง

พุทธะอรหังอะ  นะมะพะทะ  จะพะกะสะ

หุลูหุลู  สวาหายะ  ภะวันตุเม

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก TNEWS

 

ความเห็นถูกปิด