บทสวดไหว้แม่ย่านางรถ ขั้นตอนการไหว้ ของที่ต้องใช้

246

บทสวดไหว้แม่ย่านางรถ ขั้นตอนการไหว้ ของที่ต้องใช้

บทสวดไหว้แม่ย่านางรถ ขั้นตอนการไหว้ ของที่ต้องใช้

ของที่ใช้ไหว้

ธูป 9 ดอก

ข้าว 1 ถ้วย

หมาก, พลู และเส้นสีฟัน 3 คำ

ยาสูบ 3 มวน

ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ 5 ชนิด ประกอบด้วย กล้วยน้ำหว้า 2 หวี, สับปะรด, แก้วมังกร, ทับทิม และมะพร้าว

ขั้นตอนการไหว้

จัดเตรียมของที่จะใช้ไหว้วางบนโต๊ะและตั้งไว้หน้ารถ

ท่องนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอธิษฐานถึงแม่ย่านางให้มารับของไหว้ และขอให้ช่วยคุ้มครองจากอันตราย และอุบัติเหตุ และท่องบทสวด “สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ”

การไหว้ลาแม่ย่านาง

เมื่อธูปหมดดอกแล้ว ให้ลาแม่ย่านาง โดยท่องนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว “พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ” จากนั้นก็สามารถนำของไหว้มาทานเพื่อเป็นสิริมงคลได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด