‘บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน’ ประเพณีอีสาน เชื่อ! เป็นวันดี ผีเปรต ผีบรรพบุรุษ จะถูกปลดปล่อยให้มารับบุญ

90

‘บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน’ ประเพณีอีสาน เชื่อ! เป็นวันดี ผีเปรต ผีบรรพบุรุษ จะถูกปลดปล่อยให้มารับบุญ

‘บุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน’ ประเพณีอีสาน เชื่อ! เป็นวันดี ผีเปรต ผีบรรพบุรุษ จะถูกปลดปล่อยให้มารับบุญ

อีกหนึ่งความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน คือ “บุญข้าวประดับดิน” จัดขึ้นในทุกๆปี ของวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 หรือเรียกว่า บุญเดือนเก้า ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

เชื่อกันว่าในวันนี้ของทุกๆปี ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ญาติมิตร ที่ต้องไปชดใช้กรรมในขุมนรก มีบาปหนัก รวมไปถึงผีเปรต จะถูกปลดปล่อย เพื่อให้มารับบุญในวันนี้ ชาวบ้านจึงมีการจัดพิธีบุญข้าวประดับดินขึ้น เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และ เปรต โดยการนำของกินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คำหมาก คำพลู อาหารหวาน อาหารคาว วางลงบนพื้นดิน เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ในภพภูมิต่ำ ได้รับบุญกุศล และได้เสพอาหารหวานคาวเหล่านี้

ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่า เมื่อนำอาหารลงดินให้กับดวงวิญญาณหรือเปรตแล้ว ห้ามคนนำมากินเด็ดขาด เพราะเป็นของเหลือเดนจากเปรตซึ่งไม่ควรกิน และห้ามนำหยิบฉวยเอาของกินเหล่านี้ไป ไม่เช่นนั้นเปรตจะมาตามหลอกหลอนเพื่อทวงคืน

สำหรับประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้น เริ่มจากเช้าของวันแรม 14ค่ำ เดือน 9 ชาวบ้านก็จะมารวมกันที่วัดเพื่อทำบุญตักบาตร พร้อมกับนำอาหารที่เตรียมมา ทั้งอาหารหวาน อาหารคาว หมากพลู ใส่บนใบตองแล้ววางลงพื้นดิน พร้อมกรวดน้ำ โดยการขานชื่อ บรรพบุรุษ ญาติมิตร และเปรต เพื่อให้มารับบุญ

ส่วนมูลเหตุของบุญข้าวประดับดิน มาจากตอนหนึ่งในพระธรรมบท ที่กล่าวถึงเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร มาส่งเสียงร้องโหยหวนใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายหลังที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานแด่พระพุทธองค์แล้ว ไม่ได้อุทิศบุญนั้นให้กับญาติที่ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรต พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้น

ประเพณีบุญข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีนัยยะที่สอนให้ลูกหลานรู้จักการให้ทาน คือ การสละออกซึ่งความโลภ หากไม่รู้จักให้ทาน ตระหนี่ถี่เหนียว มีแต่ความโลภ ความหวงแหน ย่อมมีโอกาสสูง ที่ตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรต!!!

 

ที่มา : https://thaiza.com/horoscope/belief/414003/

ความเห็นถูกปิด