บูชาคาถาพญายม ห่างไกลความเจ็บป่วย อายุยืนยาน ศัตรูแพ้พ่าย

145

บูชาคาถาพญายม ห่างไกลความเจ็บป่วย อายุยืนยาน ศัตรูแพ้พ่าย

 

พญายมคือเทพแห่งความตาย การเคารพบูชาและการสวดคาถาพญายม ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชหรือพระกาฬไชยศรี ก็เพื่อให้พิจารณาการกระทำของตัวเราเอง ว่าเป็นไปในทางบุญ หรือเป็นทางบาประหว่างช่วงชีวิตที่ยังมีอยู่ นอกจากนี้ยังสวดคาถาพญายมเพื่อเป็นสิริมงคลในด้านของการต่ออายุให้ยาวนาน หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

การบูชาและการสวดคาถาพญายมให้จัดหารูปภาพของพญายมมาตั้งไว้ บูชาในตอนเช้าโดย

จุดธูป 5 ดอก
ข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้สีแดง
พวงมาลัยดาวเรือง
ข้าวสวย
อาหารคาว 2-3 อย่าง
นม เนย ขนมหวาน
ผลไม้ 3-5 อย่าง (ที่ควรถวาย ได้แก่ กล้วยสุก อ้อยและมะพร้าวอ่อน)
ธงสีแดง 7 ผืน ผ้าแพรสีแดง 3 ผืน
ตุ๊กตารูปปั้นนกแสกหรือควาย

คาถาบูชาองค์พญายม
โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัญญะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

ให้ท่องบทสวดพญายม 3 จบ แล้วเป่ามนต์ใส่เครื่องบวงสรวงครบ 3 ครั้ง จากนั้นยกเครื่องบูชาไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่ง หรือสามแยกทางทิศใต้ การสวดเพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้ท่องตามกำลังวันเกิด หลังจากที่ทำพิธีบทสวดพญายมเรียบร้อยแล้ว โดยสวดวันละ 1 จบก่อนเข้านอน หรือสวดตอนเช้าก็ได้

 

 

ที่มา : https://shopee.co.th/blog/phayayom-chanting/
ข้อมูลจาก horosociety.com

ความเห็นถูกปิด