บูชาดวงชะตาคุ้มครองพ้นทุกข์โศกโรคภัยมีโชคมีลาภ

101

คาถาบูชาดวงชะตาคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย ทั้งหลาย ให้มีโชคมีลาภ บังเกิดมงคล

เสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตน ไว้ใต้ดวงชะตา หรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม”

บูชาดวงชะตา

แล้วเอาดวงชะตาบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระเมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้ลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นนักแลฯคาถาบูชาดวงชะตา(คาถาพิชัยสงคราม)เป็นของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อคุ้มครองให้แคล้วคล้าวจากอุปอันตรายต่างๆ ในคราวปราบศัตรูกู้บ้านเมืองไทย (ลาภมาก-แคล้วคลาด-ชนะศัตรู-เมตตามหานิยม ผูกดวงชะตา ฯลฯ) หมั่นสวดเช้าเย็นหลายๆ จบ

คาถาบูชาดวงชะตา (ตั้งนะโม ๓ จบ)

นะโม เม สัพพะเทวานังสัพพะคะระหะ จะ เทวานังสุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภังโสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติสัพพะ โรคัง วินาสสันติลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะสัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

การบูชาดวงชะตา เป็นความเชื่อสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์การ พยากรณ์ โหราศาสตร์ บูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ มาคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย ทั้งหลาย ให้มีโชคมีลาภ บังเกิดมงคลความสุขสวัสดีแก่ผู้บูชาดวงชะตานี้ขอให้เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือนทั้งหลายฉะนั้นการผูกดวงชะตาขึ้นมาหรือจะทําเป็นยันต์พิชัยสงครามหนุนดวงชะตาแล้วใช้คาถานี้จะไม่มีวันตกอับเลย

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

 

ความเห็นถูกปิด