บูชาท้าวเวสสุวรรณ เสริมวาสนา เรียกทรัพย์

187
บูชาท้าวเวสสุวรรณ เสริมวาสนา เรียกทรัพย์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นบทสวดที่คนไทยจำนวนมากนิยมสวดให้ครบ 9 จบ เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตประจำวัน สำหรับหลายคนที่สงสัยว่าท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร มีวิธีไหว้และข้อห้ามอย่างไรบ้าง บทความนี้ ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมเคล็ดลับการบูชาท้าวสุวรรณมาฝากกัน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ช่วยเรื่องอะไร?

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นคำบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ บ้างก็เรียกว่า “ท้าวเวสวัณ” หรือ “ท้าวกุเวร” เป็นเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ทั้งปวง มีรูปร่างลักษณะเป็นยักษ์ ท่าทางน่าเกรงขาม ถือตะบองไว้ในมือ เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณมีหน้าที่คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

สำหรับผู้ที่สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มักนิยมสวดให้ครบ 9 จบ โดยเชื่อว่าผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นประจำ จะเป็นการช่วยเสริมเรื่องสิริมงคล เสริมอำนาจบารมี บันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย-สิ่งอัปมงคล ไม่ให้กล้ากล้ำกรายเข้ามา จะทำการใดก็พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้มีผู้ศรัทธานิยมสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างแพร่หลายนั่นเอง

ทั้งนี้ บางคนอาจจะเช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเพื่อพกติดตัว หรือตั้งในรถยนต์ แล้วสวดภาวนาขอพรให้ท้านคุ้มครองตลอดการเดินทาง เชื่อว่าจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงได้เช่นกัน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ จุดธูปและเทียน แล้วสวดดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

  • เทียน 1 เล่ม
  • ธูป 9 ดอก
  • ดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • บางสถานที่แนะนำให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเรียกทรัพย์
หลังจากสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสสุวรรณ นอกจากการสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดี

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่ไหนดี?

ปัจจุบันมีการตั้งรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณในวัดหลายแห่งทั่วประเทศไทย สำหรับสถานที่มีชื่อเสียงใกล้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่คนไทยนิยมเดินทางไปสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ยกตัวอย่างเช่นวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) วัดสุทธาราม และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.thairath.co.th/horoscope

ความเห็นถูกปิด