บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญ

129

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญ

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ สิริมงคล เสริมดวงเศรษฐี

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระเศรษฐีนวโกฏิ

พระคาถา

มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว ธัญญะ ธารานิ ปะวัสสันตุ ธนัญชัย ยัสสะ ยะถาคะเร สุวัณณานิ หิรัญญา จะ สัพพะโภคา จะ รัตตะนา ปะวัสสันตุ เม เอวังคะเร สุมะนะ ชะฎิสัสสะ จะ อะนาถะบิณฑิกะ เมณะฑะะ กัสสะ โชติกะ สุมังคะ สัสสะ จะ มัณฑาตุ เวสสันตะ รัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคะเร เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ สัพพะ สิทธิ ภะวัน ตุ เม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด