ประวัติปู่ภุชงค์นาคราช

134

ประวัติปู่ภุชงค์นาคราช

พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา
เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวรเจ้า
อยู่ในตระกลู วิรูปักษ์ แต่บางตำราบอกว่าอยู่ในตระกูลฉัพพะยาปุตตะ
มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดง
มีพระเศียร ตั้งแต่ ๑ ,๓ ,๕ ,๗ ,๙ แล้วแต่ปางค์แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็นคือ๑เศียรและ๗เศียรมีพระอครมเหษีคือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ( แม่ย่าทองคำ )
ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ

พญาภุชงค์นาคราชมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา ดูภายนอกมองว่าท่านดุแต่แท้จริงแล้วท่านใจดีมาก รูปร่างสง่างาม อายุเปรียบกับคนอายุราว ๕๐ กว่าๆ ท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัยหลังจากสละจากกษัตริย์แล้วท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษีและได้บำเพ็ญมาถึงทุกวันนี้ ส่วนท่านอาศัยอยู่น่านน้ำอ่าวไทยตลอดถึงอันดามันคือน่านน้ำในทะเลแทบภาคใต้ของไทยและได้อยู่ตามถ้ำต่างๆทั้วประเทศจึงได้พบเห็นว่าท่านอยู่แถบทุกภาค ของประเทศ ในขณะเดียวกันท่านได้เป็นฤๅษีในชั้นพรหมมีวิมานอยู่ที่พรหมโลก
ปู่ภุชงค์นาคราชมีหลายพระญาณบารมีเสมือนมีหลายปางค์แต่ละภาคปางค์ก็ต่างกันภาคปางค์ที่เป็นกษัตริย์ท่านมีนิสัยเจ้าชู้มักมากในกามรมณ์ ส่วนที่บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษีท่านมีความเมตตาชอบสอนธรรมะและโปรดที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์
การที่พญานาคส่วนใหญ่นั้นเสพกามคุณเป็นพราะว่าการที่เสพกามนั้นจะได้ยังชีวิตอยู่ไปได้ ส่วนนาคที่ไม่ได้เสพกามคุณนั้น จะทำให้เวียนวายตายเกิดในชาติภพภูมิต่อไปทั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลกและตามภพภูมิต่างๆ เหตุนี้จึงทำให้กษัตริย์ อธิบดี
ผู้ที่ปกครองเมืองนาคราชต่างๆจึงมีพระมเหสีและพระสนมมากมาย และบางท่านบางพระองค์ยังคงมีพระชนมายุตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกจนถึงปัญจุบัน
บางคนมาถามผมถึงเรื่องพญานาคว่าทำไมถึงผูกพันและศรัทธาตัวท่านมาก
อาจจะเป็นความผูกพันกันมาได้เคยรับใช้รึว่าเป็นบุตรธิดา มเหษีนางสนมของท่านก็เป็นไปได้นะครับ
ปล.
ส่วนประวัติที่เขียนมานี้เป็นการสื่อกับท่านโดยตรงอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างหรือ
ว่าไม่ตรงกับที่ท่านศึกษามา ต้องขอสมาอภัยไว้ด้วยนะครับมีอันหนึ่งอันใดที่จะเสริม ติชม ตำหนิได้เลยครับผมฟังทุกคำพูดทุกเหตุผลครับ
ขอบารมีปู่ภุชงค์นาคราชโปรดประทานเมตตาบารมีให้ข้าพผู้เขียนผู้ที่สื่อบทความทั้งหมดนี้และผู้อ่านผู้ชมและผู้ที่ศรัทธาในองค์ปู่ภุชงค์นาคราช ให้มีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม มีตาทิพย์ หูทิพย์ ด้วยญาณบารมี คิดสิ่งใดที่ประสงค์ขอให้สำเร็จทุกประการสมดั้งใจปราถนาทุกประการ ด้วยในชาตินี้ขอให้อย่าพบประสบเจอกับคำว่า ไม่มี เจ็บ จน ขอให้อย่าได้พบเจอเลยในชาตินี้ตลอดถึงชาติหน้า เงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำ ให้มีเงินมีทองได้สร้างซึ่งผลบุญต่อไป
ด้วยเดชเดชะพระบารมีขอคำอธิฐานนี้จงเป็นผลสำเร็จในเร็ววันด้วยเทอญ
โอม ภุชงค์ ติ เจ ริตัง วิสังโธ เยวิธัง สิทธิ กุมมัง ยัง ภุเชมิ
สาธุ สาธุ สาธุ

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล:  https://www.nonthasilp.com/article/

ความเห็นถูกปิด