พญานาคมีจริง เรื่องเล่าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พญานาคแม่น้ำโขง‎ 

93

พญานาคมีจริง เรื่องเล่าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พญานาคแม่น้ำโขง‎

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กล่าวให้ศิษย์ทั้งหลายฟัง เป็นทำนองสรุปอย่างกว้างๆ ว่าการเห็นพญานาคนั้น

แต่ละบุคคล จะเห็นไม่เหมือนกันเสมอไป บางคนเห็นด้วยสายตาปกติธรรมดาของคนเรา บางคนเห็นพญานาคแต่ในนิมิตรขณะนั่งเจริญภาวนาเท่านั้น ไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่า อันนี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่สร้างมาต่างกัน หลวงปู่ชอบพูดว่า…

” เราเคยเห็นพญานาคเหมือนรูปเขียน ที่ผนังโบสถ์นั่นแหล่ะ พญานาคมี 3 หงอนบ้่าง มี 4หงอนบ้าง มี7หงอนบ้าง

พญานาคมาด้วยกัน ทั้่งตัวผู้ตัวเมียก็เคยเห็น มีหงอนสีแดง มีแผงคอเหมือนม้า ลำตัวใหญ่ยาว เกล็ดสีดำเป็นมันเลื่อม

.. บางครั้งพญานาคก็มาแบบมนุษย์ ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สง่างามมาก มีข้าราชบริพารแห่แหนมาเหมือนขบวนพระราชา

.. เราพบมาหลายแบบ พญานาคจำแลงกายเป็นงูตัวเล็กๆ ก็มีแปลงกายเป็นตาผ้าขาวก็มี เป็นผู้หญิงก็มี เป็นชาวบ้าน
ธรรมดาก็มี แปลงร่างเป็นเสือก็มี และมีอีกกลายอย่าง ”

 

ข้อมูล:https://sites.google.com/site/crazykidsoutside/home/tanan-phyanakh/khwam-cheux-khxng-phyanakh-maena-khong/phyanakh-mi-cring

ความเห็นถูกปิด