พญานาคเป็นเทพ บูชาอย่างไร

132

พญานาคเป็นเทพ บูชาอย่างไร

ไม่ถวายอาหารคาว (งดเนื้อสัตว์ทุกชนิด)
ให้ถวายน้ำดื่ม ขนมที่ทำมาจากไข่ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและใช้น้ำมันจันทร์หอมทาตัวพญานาคเวลาจะพรท่านตามกาลเวลาที่สมควร
พญานาคบูชามีกี่แบบอะไรบ้าง!?
องค์พญานาคขนาดบูชาปัจจุบันหาได้ง่ายตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป บางแบบที่ออกแบบสวย ๆ หน่อย มีราคาสูงมาก สำหรับองค์ขนาดห้อยคอก็มีเหมือนกันแต่พบเจอได้น้อยมาก
– พญานาคมีหลายเศียร ให้เลือก 1 เศียร 3 เศียร 9 เศียร และมีสีหลายสีให้เลือกบูชา
นอกจากวิธีการบูชาพญานาคแล้วยังมีวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญานาคมากมาย
##กราบไหว้ปู่พญานาคทุกพระองค์
—-จะถวายน้ำ ดอกไม้ หมากพลู หรือผลไม้ ก็ตามแต่วาระท่านเห็นสมควร หรือ กราบไหว้ท่าน โดยไม่ต้องใช้ธูป และไม่ถวายของใด ๆ ก็ได้ ที่สำคัญ คือ ให้บูชา โดยใช้
ภาวนาคาถาและตั้งจิตให้มั่น มีศรัทธาเป็นสำคัญ
—- ดอกไม้แห่งเมืองบาดาล ดอกไม้ที่พญานาคชอบที่สุด นิยมนำมากราบไหว้สักการะบูชา คือ ดอกบัว, ดอกดาวเรือง, ดอกมะลิ
—- ผลไม้ที่นิยมนำมากราบไหว้องค์พญานาคที่ท่านชอบที่สุด คือ
…1.มะพร้าว (น้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์มาก)
…2.แก้วมังกร เป็นผลไม้ที่พญานาค โปรดมาก ๆ
…3.ทับทิม ถือเป็นผลไม้ มหามงคล
…4.ส้ม หมายถึง เงิน ๆ ทอง ๆ หากจะขอพรด้านเงินทอง ต้องถวาย ผลไม้ส้ม
…5.สัปรด คือ ตามากมาย ถ้าใครมีลูกน้องเยอะ มีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเยอะ ควรไหว้ด้วยผลไม้ชนิดนี้
…6.กล้วย คือ ความสำเร็จ ไหว้จ้าวปู่-จ้าวย่า ด้วยกล้วย จะทำอะไรง่าย ๆ กล้วย ๆ
…7.มะขาม คือ ไหว้ด้วยมะขาม ผู้คนเกรงขาม ให้ความเคารพ
…8.ผลไม้อื่น ๆ ตามมงคล แอปเปิ้ล สาลี่ ลำใยฯ
ก็สามารถหามาไหว้ได้ตามปราถนา จะไหว้
…3 ชนิด, 5, 7, 9ชนิด ก็สุดแล้วแต่ศรัทธาและใจผู้กราบไหว้
***ผลไม้ต้องห้าม
เช่น ลูกท้อ, ลูกพลับ, น้อยหน่า, น้อยโหน่ง, มะไฟ, พุทรา, ระกำ, ลองกอง, ละมุด, มังคุด ฯลฯ เป็นผลไม้ไม่เป็นมงคล

พญานาคเป็นเทพ

—- ขอพรได้ตามใจปรารถนา ส่วนมากสำเร็จดังหวัง ไม่ค่อยผิดหวัง
—-สำคัญที่สุด คือ จิตที่ตั้งมั่นศรัทธา ในการไหว้ปู่พญานาคทุกพระองค์
[อธิษฐาน]
—-อัญเชิญมาประสิทธิพระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิด ขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไป ขอความเป็นมงคลทั้งหลาย ความสวัสดีมีชัยทั้งหลาย จงมีแด่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว
ระลึกถึงปู่-ย่าพญานาคราช และตั้งใจปฏิบัติตนดี เป็นการบูชาท่าน
***ตั้งโต๊ะบูชาวางตรงหน้าอ่างน้ำ
(หันหน้าทางทิศตะวันออก หรือ เหนือ)
ควรกลางแจ้ง…แต่ไม่สะดวกก็ตามสบายในอาคาร
…ธุป ๗ ดอก
…ของที่ต้องตั้งบนโตะบูชามี
…พานพุ่ม
…ขั้นเงิน-ขันทอง ใส่น้ำจนเต็ม
…ไข่ต้ม ๓ / ๕ ฟอง
…ขนมหวานสำหรับบูชา เว้นของคาวนะ
….คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
*** กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
***เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ
ขันธปริตตัง ***
(คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)
….คาถาบูชาจ้าวย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
*** กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ
ขันธปริตตัง ***
(คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)
…เหล่าบริวารท่านผู้ที่ปกป้อง พระพุทธศาสนา
***นะติตัง พญามะ นาคายะ อะภินังนาคา
สาธุโนภันเต ยะมะยะมะ
เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา
นาคาเทวะ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา
นาคีเทวา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ
พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
พุทโธนะโมพุทธายะ นะชาลีติ
อริยะทานัง นาคัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาท่านพญานาคราช
ทุกพระองค์ ทุกพระนาม ทุกชั้น ทุกตระกูล
ด้วย กาย วาจา ใจ
วิธีบูชาพญานาคแบบง่าย ๆ ที่บ้าน
นาคราชจะต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อปัจจัย ถ้าผู้ใดมีจิตรำลึกจะต้องการติดต่อกับเหล่านาคจะต้องใช้ น้ำใส่ภาชนะหรือภาชนะสะอาดลอยด้วยดอกมะลิหอม จุดธูป 7 ดอกตั้งของบูชาไว้ต่อหน้ารูปสมมุติของพญานาคาแบบไหนก็ได้ จึงจะสามารถบอกกล่าวกับพญานาคได้
สุดท้ายนี้การบูชาพญานาคจะต้องคำนึงถึงทุนทรัพย์ที่เหมาะสม จึงจะบูชาท่านได้อย่างสบายใจ ไม่ลำบากเกินตัวจนเกินไป หมั่นสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ให้ทานแก่คนยากไร้ อุทิศบุญกุศลแก่ท่านสิ่งดี ๆ จะตามมาเอง บางทีแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนที่เรามองไม่เห็นมันอาจไม่มีเพียงแค่ในตำนาน เหมือนอากาศที่เรามองไม่เห็นแต่หากสัมผัสแล้วก็รู้ว่ามันมีจริง
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การแปลกประหลาดจากการบูชาพญานาค หรืออยากบูชาพระพญานาคราชที่บ้าน หากท่านฝันถึงพญานาค หรือมีความเกี่ยวข้องกันแบบสัมผัสได้โดยใช้สัมผัสพิเศษต้องบูชาองค์พญานาคจะได้ช่วยเสริมดวง โชคลาภ บารมีให้ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป
คาถาขอทรัพย์พญานาคราช
ใครชอบฝันเห็นพญานาคราชบ่อย ๆ เป็นประจำ มีนิมิตบอกให้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เมื่อไปแล้วรู้สึกแปลก ๆ เย็น ๆ เหมือนอยู่ในน้ำ ดีใจ เสียใจ ร้องให้ เกิดปิติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือได้เจอใครที่เราไม่รู้จักมาก่อน แล้วเราร้องให้ ดีใจ ปิติที่เราได้พบเจอกัน แล้วพูดภาษาแปลก ๆ ออกมา เพราะนั้นคือสัญญาเก่าของท่านที่ติดตามมาในชาตินี้ ให้เราหมั่นสวดมนต์เวลา เช้า 04.00 น. เย็น 23.00 น. แล้วแต่สะดวก แล้วนั่งสมาธิ
ถวายพระก่อน ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ หรือแบบ
“ข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บุญบารมี คุณความดีของข้าพเจ้านาย/นาง…….(บอกชื่อวันเดือนปีเกิด ปีนักกษัต ของตัว) ขอระลึกถึงสายญาณบารมีที่ได้สร้างไว้ ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติและได้บำเพ็ญมา ขอ……………” ตามแต่ตัวเองปรารถนาอธิษฐาน เช่นขอให้รู้ว่าตัวเองคือใคร หรือให้นิมิตเห็น ครับ แล้วนั่งสมาธิ กำหนดจิตให้นิ่ง หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ถ้าจิตไม่นิ่งให้นึกถึงพระ ให้เห็นเป็นรูปเลย ครับไปเรื่อย ๆ ต้องอดทนจะไม่ใช่ทำวันเดียวจะเห็นเลย มันขึ้นอยู่กับจิตเราด้วยว่าสะอาดพอไหม เดี๋ยวรู้เอง
***บทสวดอาราธนาคุณแห่งพญานาคราชทุก ๆ พระองค์
#บทบูชาพระมนต์หัวใจพญานาคราช
……พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
โอม….มหาเทวาเทวะนาคีนาคา
โอม…องค์ปู่องค์ย่าพญานาคราช
สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมาจะ
มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
มหาปุญโญ มหาลาโภ
ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ”
***สุมะโน สุมะนะจะโล
อะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโย มุจะลินโท จะ
กัมพะโล ภุชะคิสสะโร
– สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช
อรวาฬะนาคราช เอฬปัตตกะนาคราช
จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช
กัมพละนาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาค
***กาละนาโค มะหากาโฬ
สังขะปาโล มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ
นันทะนาโคปะนันทะโก
– กาละนาคราช มหากาฬนาคราช
สังขะปาละนาคราช มโหทระนาคราช
มณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช
นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช
***วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ
กุงคุวิโลปะลาละโก
จิตุระนาโค มะหาวีโร
ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี
– วรุณะนาคราช ธนรัฏฐะนาคราช
กุงควิละนาคราช อุปลาลกะนาคราช
จิตระนาคราช มหาวีระนาคราช
ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช
***กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท
อัคคิธูมิยะสิโย ตะถา
จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต
นาคา เอราปะถามะโย
– กัณหาโคตรมะนาคราช
นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช
ธูมะสิขะนาคราช จูโฬทระนาคราช
อหิจฉัตตะนาคราช พญานาคทั้งหลาย
มีเอราปะถะนาคราช เป็นต้น
***อาสีวิสา โฆระวิสา
เย สัพเพ นะยะนาวุธยา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา
ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง
อายุมาโรคิยัง สะทา
– หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด
เป็นนาคราช มีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว)
มีพิษน่าสะพรึงกลัว มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ
ดำรงอยู่ในถ้ำ ดำรงอยู่ที่ภูเขา
หรือว่าเที่ยวไปในน้ำ
ขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้น
จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ
และความไม่มีโรค
แก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ…..สาธุ
***ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดภาวนาวันละ 1 จบ หากไม่สะดวกในภาษาบาลี ก็สามารถสวดคำแปลเพียงอย่างเดียวก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก facebook.com/udorncommunity

ความเห็นถูกปิด