พญานาค คาถาบูชาและวิธีบูชามณีนาคราช หรือ เพชรพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

425

คาถาบูชา พญานาค และวิธีบูชามณีนาคราช หรือ เพชรพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

องค์ พญานาค คือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิที่คนไทยให้ความเคารพมาช้านาน และอีกไม่น้อยที่สวด คาถาบูชาพญานาค อยู่เป็นประจำ ด้วยความเชื่อว่า พญานาค คือผู้ปกป้องพระศาสนา เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ในโลกบาดาล บันดาลทรัพย์ในดินสินในน้ำ โชคลาภเงินทอง และยังเป็นหนึ่งในผู้บันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย

คาถาบูชา พญานาค และวิธีบูชามณีนาคราช หรือ เพชรพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

คาถาบูชา พญานาค นั้นมีหลากหลายบทด้วยกัน แต่ที่นิยมและครอบคลุมก็คือ พระคาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์ เจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพ เทพผู้พิทักษ์ในทิศตะวันตก เป็น ๑ ใน จตุโลกบาลทั้ง ๔ ผู้มีมหาบารมีปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ ประทานเงินตรา เพชรนิลจินดา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ผู้ใดที่รักษาศีล ทำความดี และหมั่นสวดคาถาบูชาพญานาคบทนี้ จะมีความคล่องตัวนานาประการ มีสิ่งดีๆ บังเกิดขึ้นในชีวิต ราวกับได้เสริมดวง จนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ

(สามารถอธิษฐานเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยได้ดังต่อไปนี้)

ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศ อันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตก ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา จงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภ เกิดเมตตามหานิยม บังเกิดความโชคดี….ในวันนี้ด้วยเทอญ

วิธีบูชา มณีนาคราช แก้วมณีนาคราช เพชรพญานาค หรือ มณีนาคา

แก้วบุญฤทธิ์แห่งนาคราช

ตำนานมีความเชื่อว่ามณีนาคราชนี้ เป็นสมบัติของพญานาคราช มีอิทธิฤทธิ์ มีอานุภาพสูงมากสามารถป้องกันมนต์ดำคุณไสย์ ดลจิตดลใจให้ล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆได้หรือจะอธิษฐานจิตให้คงกระพันชาตรีประดุจดั่งเหล็กไหล ทำให้มีอำนาจวาสนาแข็งแกร่ง ประดุจดั่งเพชร
ถ้าจะให้เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ย่อมได้ เพียงตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการ (แต่ต้องไม่เกินกำลังกฏแห่งกรรม)ลักษณะแท้จริงแห่งมณีนาคราชนั้น เมื่อตกหรือสัมผัสกับพื้นดินแล้วจะกลับสู่นาคพิภพทันทีผู้บูชาควรเก็บไว้ในที่อันวิจิตรและคู่ควร กับบารมีขององค์พญานาคราช

แก้วมณีนาคราช หรือ “เพชรพญานาค” บางตำราเรียกว่า “แก้วจันทรกาล” เป็นดวงแก้วมณีประจำกายของพญานาค ซึ่งเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์ของพญานาคนั้นๆ เมื่อถึงเวลา พญานาคนั้นก็จะต้องไปจำศีล ถือสัจจะบารมี เพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ ดวงแก้วมณีนาคานี้จะเปล่งประกายรัศมีสว่างไสวทั่วทั้งภพบาดาล และบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่าง ๆ ขึ้น ตามกำลังบุญของพญานาค หากเป็นพญานาคองค์นั้นผู้มีบุญบารมีมากการมาเกิด ย่อมมีทิพยสมบัติมากมายกว่าพญานาคอื่นๆ

ธาตุกายสิทธิ์นี้ จะมีการเปล่งรัศมีออร่าออกมารอบๆข้าง ขึ้นอยู่กับการปลุกเสกและบารมีของผู้ที่ครอบครองซึ่งจะรู้ได้ว่ามากหรือน้อยก็ต้องให้ผู้ที่มีญาณบารมีนั้นพิสูจน์ ดังนั้นการนำไปเป็นเครื่องประดับติดตัว แนะนำให้ทำเป็นรูปแบบที่มีส่วนที่สัมผัสตัวได้ เพราะการแผ่รัศมีออกมาของวัตถุธาตุจะช่วยปรับสมดุลให้ผู้ที่ครอบครอง และ เทพเทวาพญานาค มีจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียกว่าผูกพันกัน ถึงกันได้ ช่วยกันได้ ปรับธาตุกันได้ เตือนกันได้

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก trueID

 

ความเห็นถูกปิด