พญาอนันตนาคราช

78

พญาอนันตนาคราช

นาค มาจากสายพันธุ์ของงูใหญ่ ซึ่งเป็นโอรสของ นางภัทรุ มเหสีองค์สำคัญของ ฤษีกัศยปะ
นาค คือผู้พิทักษ์ใต้บาดาล ปาตาลา (Patala) ซึ่งเป็นที่คุมขัง นางวินตา แม้นาคบางตนจะถูกกล่าวว่าเป็นอสูร แต่หลายตนก็ได้เป็นอมตะ เนื่องจากได้เลียหยดน้ำอมฤตที่หยดลงพื้น ครั้งนั้น พญาครุฑ ได้ลงมาช่วยนางวินตา ซึ่งเป็นมารดา นาคเหล่านี้มีอำนาจมากในนครบาดาล บางตัวมี 5 หัว บ้างก็มีถึง 7 หัว และสวมอัญมณีที่ให้แสงสว่างในใต้บาดาลที่มืดมิด กล่าวกันว่านาคนั้นครอบครองอัญมณีที่ดีที่สุดในสามโลกไว้

ถึงแม้นาคส่วนใหญ่จะถูกกล่าวถึงว่าเป็นอสูร แต่บางตนก็ได้รับการบูชา เนื่องจากมีคุณงามความดีกรณีที่มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้า เช่น นาคเศษะ หรือ พญาอนันตนาคราช เจ้าแห่งนาค ได้กลายเป็นผู้ติดตาม พระวิษณุ และขดตัวเป็นแพเพื่อให้พระวิษณุประทับเมื่ออยู่ใต้น้ำก่อนการสร้างโลก อนันตนาคราชเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร โดยเฉพาะเมื่ออมหางเข้าไปในปาก และกล่าวกันว่าเป็นผู้ค้ำจุนสวรรค์

นาคอีกตนหนึ่งที่มีความสำคัญคือ นาควาสุกี ซึ่งใช้เป็นเชือกในการกวนเกษียรสมุทร และคายพิษข้างในออกมาทำให้ตนบริสุทธิ์ พระศิวะ นำไปสวมใส่แทนพระปั้นเหน่ง (เข็มขัด) และช่วยพระศิวะฆ่าอสูร

ขอบคุณที่มาข้อมูล facebook : สายญาณพญานาคราชและมหาเทพเทวามหาเทพเทวี

ความเห็นถูกปิด