พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

176

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ท่านเป็นที่เคารพและศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศหนึ่งใน พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากท่านที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน หรือถ้าไม่มีก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม แล้วท่องพระคาถาดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

จันทะสุวัณโณ มะหาเถโร ปูริตะปารมี โพธิสัตโต ปะฐะมะนะคะระเทโว
หิตะสุขะชะนะโก เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ภะวะตุเม สัพพะมังคะลัง
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

 

 

 

 

ที่มา : www.tumsrivichai.com

 

ความเห็นถูกปิด