พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

82

พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

“พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี”

นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ
สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

เป็นคาถาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ใช้เสกผงทำพระสมเด็จ คาถานี้แก้คุณไสย ได้ทุกประการและสวดบ่อยๆ ยังเป็นการอาราธนาคุณพระเข้าตัวอีกด้วย คาถานี้ สมเด็จโตได้ถ่ายทอดให้กับ หลวงพ่อเงินบางคลาน และพระอาจารย์ทางพิจิตรทั้งหลายได้สืบต่อคาถานี้มาจนถึง พระครูพิมลธรรมานุดิษฐ์ (หลวงพ่อขวัญ ปวโร วัดบ้านใร่ จ.พิจิตร) ท่านใด้ใช้เสกตะกั่วในการทำตะกร้อปรากฏว่าคงกระพันแคล้วคลาดดีมาก ท่านจึงได้ถ่ายทอดให้สาธุชนได้ท่องสาธยายสืบมาฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด