พระคาถารักษาตัว

169

พระคาถารักษาตัว

เป็นคาถาที่อธิษฐานขอให้โรคภัยไข้เจ็บ ทุเลา เบาบาง หากใครมีโรคภัยไข้เจ็บลองอธิษฐานจิตตามนี้ดูไม่เสียหาย

ตั้งจิตน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยและภาวนา ว่า

“พุทธัง รักษา

ธัมมัง เป็นยา

สังฆัง หาย

พระโพธิสัตว์ เมตตา”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด