พระคาถาสีวลี มีโชคลาภไม่ขาดมือ

122

พระคาถาสีวลี มีโชคลาภไม่ขาดมือ

พระคาถาสีวลี

พระสีวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า และยังเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก ด้วยบุญบารมีอันสูงยิ่ง ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด ก็บังเกิดลาภสักการะมิได้ขาด จึงนิยมสวดบูชาท่านกันมาช้านาน โดยเฉพาะบทที่แต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก พระอริยสงฆ์แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง ถือเป็นบทหนึ่งที่นิยมสวดกันอย่างแพร่หลายค่ะ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )
สีวลี มหาเถรัง วันฺทามิหัง ( 3 จบ )
มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ

เคล็ดลับ

สวดทั้งหมด 5 ครั้งต่อวันเป็นอย่างน้อย และหมั่นให้ทานเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ ขอเพียงทำด้วยจิตบริสุทธิ์และสละออกก็เพียงพอค่ะ

 

 

 

 

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://horoscope.trueid.net/
ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://horoscope.trueid.net/

ความเห็นถูกปิด