พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม สมุทรสงคราม

39

พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม สมุทรสงคราม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม สมุทรสงคราม พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรมักจะสมความปรารถนา ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทบูชาดังนี้

สะทา วะชิระสะพุททะวะวะ วิหารเร
ปติฏฐิตัง นะระเทโวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตตัง
พุทธรุปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

หรือจะบูชาด้วยบทนี้ 9 จบ ก็ได้

คาถาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
นะมะระอะ นะเทวะอะ

ที่มา : www.tumsrivichai.com

ความเห็นถูกปิด