พระคาถาหัวใจเศรษฐี หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

143

พระคาถาหัวใจเศรษฐี หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

 

หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

คาถาหัวใจเศรษฐี ให้สวดคาถาหัวใจเศรษฐี ในเวลาทำงานต่างๆ จะทำให้เกิดความตั้งใจในสิ่งที่ทำ และถ้าภาวนา พระคาถาหัวใจเศรษฐี บ่อยๆเป็นประจำและเข้าใจ ว่าจริงๆแล้วคือ ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช้ พระคาถาอาคม พระคาถาบทต่างๆ คาถาบูชาตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดชนแดน

ตั้งนะโม 3จบ แล้วสวดพระคาถาหัวใจเศรษฐี ดังนี้

อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ

ส่วนพระคาถาหัวใจเศรษฐี ด้านล่างนี้ เป็นอีกหนึ่งบทครับ

พระคาถาหัวใจเศรษฐี หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

นะโมพุทธายะ   ยะธาพุทโมนะ

อุอากะสะ       อากะสะอุ

กะสะอุอา       สะอุอากะ

นะชาลีติ       นะชาลีเต

หังชาลีติ   พะลิราชา  ปิยังมะมะ

อาคัจเฉยยะ     อาคัจฉาหิ

เอหิมา มานะ เงิน ทองไหลมา นะชาลิติ

ให้ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย แล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่ทบ วัดชนแดน

ที่มา : www.tumsrivichai.com

ความเห็นถูกปิด