พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนาเวลาเดินทาง

206

พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนาเวลาเดินทาง

พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนา เวลาเดินทาง หรือผจญภัยอันตราย เป็นคาถาให้แคล้วคลาดปลอดภัย

พระคาถาแคล้วคลาด

พุทธัง แคล้วคลาด

ธัมมัง แคล้วคลาด

สังฆัง แคล้วคลาด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด