พระร่วงวาจาสิทธิ์ – ขอมดำดิน – เดโชดำดิน! ตำนาน – พงศาวดาร หรือ นิทาน !! (ตอน 1)

105

พระร่วงวาจาสิทธิ์ – ขอมดำดิน – เดโชดำดิน! ตำนาน – พงศาวดาร หรือ นิทาน !! (ตอน 1)

ขอมดำดิน

เรื่องราวของ “พระร่วง” ที่ว่าเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งของเมืองสุโขทัย ทรงมีวาจาสิทธิ์เสกให้ขอมที่ดำดินมาจะปองร้ายพระองค์ กลายเป็นหินขณะโผล่พ้นดินขึ้นมาเพียงครึ่งตัว หรือเอาน้ำใส่ในไม้ไผ่สานน้ำก็ยังไม่รั่ว ซึ่งเป็นเรื่อง “เหลือเชื่อ” สำหรับคนยุคนี้ แต่ก็มีบันทึกไว้ในพงศาวดาร อีกทั้งเขมรยังมี “เดโชดำดิน” ที่เป็นวีรบุรุษผู้สร้างชาติเขมร ตอบโต้ว่าไม่ได้เป็นหินอยู่ที่ในวัดเมืองสุโขทัย

ขอมดำดินที่วัดตระพังทอง สุโขทัย

ในประชุมพงศาวดารเล่มที่ ๔๐ ต่อด้วยเล่มที่ ๔๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดยองค์การค้าของคุรุสภา ได้บันทึกเรื่องราวของพระร่วงไว้ว่า ใน พ.ศ.๑๗๖๗ หรือจุลศักราช ๕๘๖ มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ครอบครองเมืองสุโขทัย ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญพระราชกุศลศีลธรรมเป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งทรงพระราชดำริว่า การรักษาอุโบสถศีลในพระราชฐานอันปะปนด้วยเหล่าสตรีนั้น ศีลคงจะไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควร หากไปรักษาอุโบสถศีลในที่สงัดวิเวกยังเขาหลวงซึ่งปราศจากสตรี ศีลนั้นจะบริสุทธิ์มีอานิสงส์มากกว่า ฉะนั้นจึงดำรัสให้ข้าราชการทั้งหลายมาประชุมพร้อมหน้า ทั้งพระอัครมเหสีและเหล่านางสนม ดำรัสสั่งให้ช่วยกันรักษาเมืองไว้ ส่วนพระองค์จะเสด็จไปรักษาพระอุโบสถศีลที่ภูเขาหลวง ๗ วัน จากนั้นก็ยกขบวนเสนามาตย์พร้อมด้วยนิมนต์พระราชาคณะไปด้วยอีกหลายองค์

เมื่อถึงเชิงเขาหลวง ทรงเลือกได้ชะง่อนหินที่เหมาะแล้ว ก็ให้ทุกคนกลับคืนเมือง เอาไว้แต่ราชบุรุษ ๔ คนเป็นเพื่อน ทรงรักษาพระอุโบสถศีลบริสุทธิ์อยู่ ณ ที่นั้น
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเสด็จออกมารักษาพระอุโบสถศีลที่เขาหลวงเช่นนี้อยู่เนืองๆ ครั้งละ ๓ วัน ๕ วัน ๗ วันบ้าง วันหนึ่งเสด็จประพาสไปในป่าเชิงเขาถึงลำธารในหุบเขา ก็ทอดพระเนตรเห็นงู ๒ ตัวสังวาสกัน งูตัวเมียนั้นรูปงามประหลาด คอแดง หงอนแดง จึงทรงทราบว่าชะรอยจะเป็นนางนาคนิมิตตัวเป็นงูเล็ก ยินดีด้วยราคะจริตสังวาสด้วยงูดิน ทรงดำริว่า นางงูนี้เป็นตระกูลนาคอันสูงศักดิ์ มิควรที่จะมารักสังวาสกับงูดินตระกูลต่ำ จึงทรงเอาไม้เท้าเขี่ยงูทั้ง ๒ ผงะออกจากกัน นางนาคนั้นมีความละอายและโกรธ จึงคิดจะฆ่าผู้มาขัดขวางด้วยฤทธิ์นาค แต่ก็ไม่อาจจะทำได้ ด้วยบุญญานุภาพแห่งศีลปกป้องพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชไว้ นางนาคเลยกลับไปบาดาลเสแสร้งร้องไห้ฟ้องบิดาว่า ได้ขึ้นไปรักษาศีลที่ถิ่นมนุษย์เขาหลวงใกล้กรุงสุโขทัย ได้พบพระเจ้ากรุงสุโขทัยเสด็จมาแถวนั้นไม่ทันหลบ ทำให้พระเจ้ากรุงสุโขทัยโกรธ ตีด้วยกระบองใหญ่จนเจ็บปวดไปทั้งกาย ทั้งยังได้รับความอัปยศอดสูอายถึงบิดา ขอจงฆ่าพระเจ้ากรุงสุโขทัยด้วยเถิด

 

ขอขอบคุณ : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000029158
เผยแพร่: 22 มี.ค. 2560 10:57 โดย: สุวิชชา เพียราษฎร์

ความเห็นถูกปิด