พระสีวลีปางจกบาตร พระสีวลีปางอุ้มบาตร บูชาแล้วจะได้รับโชคลาภสักการะอันอุดม

102

พระสีวลีปางจกบาตร พระสีวลีปางอุ้มบาตร บูชาแล้วจะได้รับโชคลาภสักการะอันอุดม

พระสีวลีปางจกบาตร นี้ เป็นปางที่ได้รับความนิยม ปางนี้อยู่ในลักษณะของพระสงฆ์นั่งขัดสมาธิ มือสายอุ้มบาตร มือขวานั้นล้วงลงไปในบาตร อากัปกิริยาคล้ายกำลังฉันอาหาร พระสีวลีจกบาตรปางนี้มักจะทำให้เกิดความสับสนกับรูปเคารพของพระอุปคุต เนื่องจากพระอุปคุตก็มีปางจกบาตรเช่นกัน แต่มีข้อแตกต่างที่สังเกตได้ง่ายๆ คือรูปปั้นของพระอุปคุตจกบาตรนั้น จะเห็นแหงนหน้าเยื้องไปทางขวา แต่พระสิวลีจกบาตรจะหันหน้าตรง หรือบางครั้งหากเป็นรูปปั้นพระสิวลี จะมีกลดที่หุบอยู่ปักอยู่ข้างๆ ตัวด้วย

พระสีวลีจกบาตรปางนี้ เชื่อกันว่าบูชาแล้วจะได้รับโชคลาภสักการะอันอุดม เหมือนกับที่พระสีวลีได้ลาภสักการะฉันนั้น อนึ่งปางนี้เป็นที่นิยมในศรีลังกาด้วยเช่นกัน โดยจะบูชากันในรูปภาพพิมพ์พระสีวลีจกบาตรติดตามฝาบ้าน ว่ากันว่าชาวไทยได้แนวคิดการบูชาพระสีวลีปางจกบาตรจากภาพเคารพของศรีลังกานี้เอง

ส่วนพระสีวลีปางอุ้มบาตรนั้น จะมีอากัปกิริยาคล้ายคลึงกับปางจกบาตรทุกประการ ยกเว้นมือขวาที่ล้วงบาตร กลับหุ้มประคองบาตรร่วมกับมือข้างซ้าย หรือบางครั้งก็อุ้มบาตรด้วยมือข้างขวาส่วนมือซ้ายแบกกลดก็มี บ้างก็อยู่ในอิริยาบถคล้ายนั่งเก้าอี้ก็มี แล้วแต่ความศรัทธาของผู้หล่อรูปปั้น

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์

 

ขอบคุณที่มา : http://www.siamganesh.com/sivali/?p=36

ความเห็นถูกปิด