พระอาทิตย์ทรงกลดความเชื่อมงคล

129

พระอาทิตย์ทรงกลดความเชื่อมงคล

พระอาทิตย์ทรงกลด (Halo) มีหลักการเกิดเช่นเดียวกับดวงจันทร์ทรงกลด คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลก เมื่อบรรยากาศระดับสูงมีเกล็ดน้ำแข็ง จำนวนมาก

แสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบ เกิดการสะท้อนและหักเหมาเข้าตา ผู้สังเกตบนโลกแต่เนื่องจากแสงอาทิตย์มีความสว่างจ้ามาก อาทิตย์ทรงกลดจึงไม่ได้มี เฉพาะแสงเรือง 1 วง หรือ 2 วงเท่านั้น

บางครั้งอาจมีแสงเรือง เป็นแนวโค้ง หลากหลายรูปแบบปรากฏให้เห็นได้ จะเห็นได้ก็เฉพาะผู้ที่แหงนหน้ามองท้องฟ้าบ่อย ๆ เท่านี้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีโอกาสเห็นอาทิตย์ทรงกลด

ในเวลากลางวัน และดวงจันทร์ทรงกลดในเวลากลางคืน อาทิตย์ทรงกลดมองดู ได้ ด้วยตาเปล่า แต่ห้ามมองตรงไปที่ดวงอาทิตย์

ส่วนแสงสีที่ตามองเห็นนั้น จะขึ้นกับการทำมุมของแสงอาทิตย์และเกล็ดน้ำแข็ง แต่โดยทั่วไปเรามักจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองอ่อนๆ มากที่สุด สำหรับขนาดของ พระอาทิตย์ทรงกลดจะมีขนาดแตกต่างกันออกไป

แต่ส่วนมากจะมีขนาดเฉลี่ย 30 องศา โดยการลากเส้นตรง 2 เส้น มาบรรจบกันที่ดวงตาผู้มอง ได้แก่ เส้นตรงที่ลากจากกึ่งกลาง ของปรากฏการณ์มาที่ตาผู้มอง

และเส้นตรงที่ลากจากขอบของปรากฏการณ์มาที่ดวงตาผู้มอง ซึ่งเป็นหลักการวัดระยะเชิงมุมของวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า เช่น ดวงดาว เป็นต้น

ส่วนความถี่ในการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดนั้น เราไม่สามารถคาดการณ์การเกิด ล่วงหน้าได้ แต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย

โดยช่วงปีที่ผ่านมาจะพบได้มาก เพราะมีฝนหลงฤดูมาก จึงทำให้มีความชื้นในอากาศมากตามไปด้วย ขณะที่บางปีอาจไม่มี ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเลยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในแง่ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ของคนไทย อาจารย์สิทธิชัย มองว่า คนไทยนับถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่ง

สังเกตจากการเรียกนำหน้าว่า “พระ” ส่วนกลดก็ถือเป็นของสูงสำหรับพระ เช่น กลดของ พระธุดงค์ ปรากฏการณ์นี้จึงเปรียบได้กับกลดของพระที่กำลังถูกล้อมรอบไว้ด้วยแสงของ ดวงอาทิตย์ไว้นั่นเอง จึงถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เป็น “มหิธานุภาพ” ของ ดวงอาทิตย์ มีความหมายในทางที่ดี มีมงคลแก่ทุกคนบนโลก

“ในวันที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดจะเป็นวันที่อากาศไม่ร้อนจัด ไม่มีฝนตกปุบปับอย่างแน่นอน เว้นแต่จะมีลมพายุพัดเมฆฝนจากที่อื่นมา จึงสามารถจัดกิจกรรมหรือประเพณีในวันที่มี พระอาทิตย์ทรงกลดได้ดี”

 

 

ที่มา http://www.eduzones.com/

ความเห็นถูกปิด