พิธีจุดไฟบูชาทวยเทพ อารตี

104

อารตี บูชาทวยเทพเพื่อให้องค์เทพประทานความสุขและความโชคดีแก่ชีวิต

แสงสว่างไม่ใช่แค่ขับไล่ความดำมืด แต่ยังช่วยส่องทางเชื่อมความปรารถนาของมนุษย์ไปถึงพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ประทานพรตามที่ใจหวัง  อารตีหมายถึง สิ่งที่ไล่ความมืดออกไป หรือ แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ตามตำนานฮินดูกล่าวว่า เทพเจ้าจะรับรู้ถึงการบูชาจากการใช้แสงสว่าง ดังนั้น ผู้ทำพิธีจึงต้องโบกสะบัดตะเกียงเปล่งแสงหน้าเทวรูปหรือบุคคลที่เคารพบูชา โดยจะเวียนตะเกียงสามครั้งในทิศตามเข็มนาฬิกาขณะที่ท่องบทสวดไปด้วย

พิธีจุดไฟบูชาทวยเทพ อารตี

เพื่อให้องค์เทพประทานความสุขและความโชคดีแก่ชีวิต หากทำอารตีในถาดแทนตะเกียง จะใช้ถาดที่ทำด้วยโลหะ เงิน สัมฤทธิ์ หรือทองแดง บนถาดมีตะเกียงที่ปั้นจากแป้ง โคลน หรือโลหะ ภายในบรรจุน้ำมันหรือไข ใส่ไส้ผ้าฝ้ายเป็นเชื้อเพลิง แล้วจุดไฟให้เผาไหม้ นอกจากนี้ ยังมีการวางดอกไม้ ธูป และข้าว เพื่อสังเวยแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า จุดประสงค์ของพิธีนี้เพื่อแสดงความศรัทธาต่อเทพเจ้าที่เข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของผู้บูชา อันประกอบไปด้วยห้าธาตุ ได้แก่ อากาศ ลม ไฟ น้ำ และดิน อาจจัดงานในวัดหรือบ้านก็ได้ เนื่องจากอารตีเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ จึงต้องทำด้วยจิตสงบอย่างแน่วแน่ ตั้งมั่น เต็มไปด้วยความรัก ความศรัทธา ความปรารถนาของผู้บูชาส่งผ่านถึงเทพเจ้า โดยมองตรงไปยังดวงตาเทวรูป นอกจากนี้ยังกระทำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ หรือสิ่งที่เราเคารพได้ด้วย ได้แก่ ตำรา ครูอาจารย์ ธรรมชาติต่างๆ เช่น แม่น้ำ พระอาทิตย์ ภูเขา เป็นต้น

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก ch3thailand.com

ความเห็นถูกปิด