พิธีบูชาพระกฤษณะ และสวดมนต์มหามันตรา

142

พิธีบูชาพระกฤษณะ และสวดมนต์มหามันตรา

เพื่อขอพรความรัก ความสุข ชัยชนะ ชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทอง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

    พระกฤษณะ เป็นอวตารปางที่ 8 แห่งพระนารายณ์ ถือเป็นนารายณ์อวตารที่สำคัญมากปางหนึ่ง เชื่อกันว่า พระกฤษณะสามารถประทานพรให้คนสมหวังในความรักได้อย่างแน่นอน

    มหามันตราแห่งพระกฤษณะ มันตราบทนี้สั้นๆ แค่ 16 คำ แต่ว่าอานุภาพนั้นมากมายมหาศาล เชื่อกันว่า เมื่อใดที่มีการสวดท่องมหากฤษณะมันตรา พระกฤษณะจะเสด็จไปประทานพรแด่ผู้ท่องสวด ส่งผลแน่นอน คือ เรื่องความสงบสุขในครัวเรือน และเรื่องความรัก บทสวดนี้เป็นบทสวดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด

บทสวดมีดังนี้

ฮาเร คริชนา ฮาเร คริชนา

คริชนา คริชนา ฮาเร ฮาเร

ฮาเร รามา ฮาเร รามา

รามา รามา ฮาเร ฮาเร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก lakshminarayan-thailand.com

ความเห็นถูกปิด