พิธีไหว้รับดาวเสาร์รับโชคและแก้กรรม

110

พิธีไหว้รับดาวเสาร์รับโชคและแก้กรรม

บทขัด โพชฌังคะปะริตตัง

สังสาเร สังสะรันตานัง สัพพะทุกขะวินาสะเน
สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค มาระเสนัปปะมัททิโน
พุชฌิตวา เยปิเม สัตตา ติภะวามุตตะกุตตะมา
อะชาติง อะชะราพยาธิง อะมะตัง นิพภะยัง คะตา
เอวะมาทิคุณเปตัง อะเนกะคุณะสังคะหัง
โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

บทสวด โพชฌังคะปะริตตัง

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

คำอธิษฐานหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้ว

“ข้าพเจ้า……….(ชื่อ-นามสกุล)……… ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป สูญไป หายไปขอให้ข้าพเจ้า …. (อธิษฐานขอพรเทวดา ตามความต้องการ)….ขอความปรารถนาทุกประการ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ..

“แฟนพันธุ์แท้ สายมูฯ”

อยากเฮง อยากรวย อยากแก้กรรม อยากทำพิธีไหว้พระเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น.

  1. ตั้งโต๊ะนอกอาคาร ปูผ้าขาว หันหน้าไปทางทิศใต้ (ราศีมังกร)
  2. ขนมหวานสีม่วง 10 อย่าง หรือ 10 ชิ้น เช่น ขนมอัญชัน ขนมชั้น ขนมช่อม่วง ขนมมัน เผือก องุ่นม่วง ฯลฯ
  3. ทุกลัคนาที่พระเสาร์โคจรมาดี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง.. ดวงไม่ดีใส่เสื้อผ้าสีขาว
  4. เตรียมถาดใส่ดอกไม้สีม่วง เช่นบานไม่รู้โรย หรือกล้วยไม้ 10 ดอก, ธูปสีม่วง 10 ก้านและเทียนสีม่วง 10 แท่ง, เงินเท่าอายุ บวกด้วยเหรียญบาท 10 เหรียญ
  5. ณ. เวลาที่พระเสาร์ เสด็จเข้าสู่ราศีมังกร 08.42 น. จุดธูปเทียนที่เตรียมไว้ และเริ่มสวดบทบูชาเทพพระเสาร์ ด้วยคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอนคุณไสย “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ”สวดตามกำลังเทพพระเสาร์ คือ 10 จบ

ตามด้วยบทสวดบูชาเทพพระเสาร์ หรืออังคุลิมาลปริตรตั้งนะโม 3 จบ“ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ” (10 จบ)

ข้าแต่พระเสาร์เทวราช ข้าพเจ้า…..(ชื่อและนามสกุล)….ขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอจงทรงประทาน……… (อธิษฐานตามใจปรารถนา)………………

ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป

สูญไป หายไปขอความปรารถนาทุกประการ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ..หลังเสร็จพิธีไหว้พระเสาร์แล้ว ขนมผลไม้กินเองและ/หรือแจกจ่ายบุตรบริวาร, ดอกไม้ใส่พานถวายพระ, ส่วนเงินให้นำไปทำบุญตามสะดวก

ส่วนใครที่ไม่ได้สวดมนต์ ไม่ได้ทำพิธี อย่างน้อยก็ไปไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ เพื่อลดวิบากกรรมตนเองให้น้อยลง

พิธีไหว้ดาวนพเคราะห์ต่าง ๆ ควรได้รับคำแนะนำจากโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมเท่านั้น พิธีนั้น ๆ จึงจะส่งผลดีมีโชคลาภหรือแก้เคราะห์กรรมให้ผู้ที่บวงสรวงได้.. ห้ามใช้ฤกษ์สะดวกของตัวเอง หรือเครื่องเซ่นไหว้ที่ผิด จะเกิดเสนียดจัญไรแก่ตน อย่าหาทำ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด