มาสวดคาถาขอฝนกันเถอะ แล้งเกินไปแล้ว

390

มาสวดคาถาขอฝนกันเถอะ แล้งเกินไปแล้ว

คาถาขอฝน

(สวดตามกำลังวัน)

สุภูโต  จะ  มะหาเถโร      มะหากาโย  มะโหทะโร

นีละวัณโณ  มะหาเตโช           ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

อะภิตถะนะยัง  ปะชุนนะ        นิธิง  กากัสสะ  นาสะยะ

กากัง  โสกายะ  รันเธหิ           มัจเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ ฯ

คาถาขอฝน

คาถาขอฝน (อีกแบบ)

สุภูโต  จะ  มะหาเถโร       มะหากาโย  มะโหทะโร

นีละวัณโณ  มะหาเตโช     ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

ฉันนา  เม  กุฏิกา  สุขา  นิวาตา

วัสสะ  เทวะ  ยะถาสุขัง

จิตตัง  เม  สุสะมาหิตัง  วิมุตตัง

อาตาปี  วิหะรามิ  วัสสะ  เทวาติฯ

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก watpitch.com

ความเห็นถูกปิด