รวมคาถาบูชาพระสีวลี เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

161

รวมคาถาบูชาพระสีวลี เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

การสวดมนต์ขอพรจากพระสีวลี จะมีคาถาบูชาพระสีวลี กับ คาถาบูชาของลาภพระสีวลีประจำวันเกิด สามารถเลือกสวดบทไหนก็ได้ หรือถ้าจะให้ดีและเกิดผลสำเร็จก็ควรที่จะต้องท่องบทสวดพระสีวลีทั้งสองบทเป็นประจำทุกวัน หรือจะเลือกสวดเฉพาะคาถาบูชาพระสีวลีอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าวันไหนที่มีเรื่องสำคัญจะต้องไปติดต่อหรือต้องการให้พระสีวลีช่วยเป็นพิเศษก็ให้ท่องคาถาบูชาของลาภพระสีวลีประจำวันเกิด โดยให้สวดตามจำนวนกำลังวันของตัวเองเข้าไปด้วย เพื่อให้เสริมบุญบารมีให้ได้ดั่งใจปราถนา

คาถาบูชาพระสีวลี
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

คาถาบูชาของลาภพระสีวลีประจำวันเกิด
คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันอาทิตย์ (สวดวันละ 6 จบ)
ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ)
ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ)
ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันพุธ (สวดวันละ 17 จบ)
ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันพฤหัสบดี (สวดวันละ 19 จบ)
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันศุกร์ (สวดวันละ 21 จบ)
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

คาถาบูชาพระสีวลีประจำวันเสาร์ (สวดวันละ 10 จบ)
ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง
ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

จากตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสีวลีที่เราไปบอก ถ้าใครที่ได้บูชาหรือสวดมนต์ท่องคาถาบูชาพระสีวลีเป็นประจำทุกวันแล้วจะมีแต่โชคลาภ ร่ำรวยเงินทองนั้น ก็จะมีทั้งคนที่สมหวังกับคนที่ไม่สมหวัง เพราะส่วนหนึ่งก็จะต้องมาจากพื้นดวงของแต่ละคนด้วย ถึงแม้ว่าจะทำทุกอย่างที่บอกเลยแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือ ไม่ได้ทำมาหากิน ไม่เคยคิดจะทำบุญทำทาน วัน ๆ ก็ได้แต่นั่งรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอย่างเดียว บอกเลยว่าต่อให้เป็นองค์เทพหรือพระอรหันต์ที่ไหนก็ไม่สามารถช่วยได้ ดังนั้นให้พระสีวลีเป็นเพียงสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นแรงผลักดันในการทำความดี เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต

 

แหล่งข้อมูล : www.pronphrasaeng-leknamphi.com

ความเห็นถูกปิด