รวมคาถาบูชาพระ เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่อง

131

รวมคาถาบูชาพระ เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่อง

พระเครื่องและวัตถุมงคล ที่เราบูชาเคารพนับถือ ก่อนที่เราจะนำมาใช้นั้น ควรมีคำกล่าวหรือบทสวด เพื่อเป็นการอาราธนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ของครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกสร้าง และการอาราธนาพระเครื่อง ยังเป็นการปลุกจิตของผู้ใช้ให้ตื่นตัวขึ้นรองรับกับสัมผัสพลังของคุณพระที่บรรจุอยู่ภายใน เชื่อมโยงจิตของเรากับจิตของผู้ปลุกเสกให้ถึงกัน และเป็นการรับรู้เมื่อต้องการความช่วยเหลือย่อมระลึกถึงได้ โดยคำรวมนี้อาจใช้เรียกพระเครื่อง หรือของมงคลอย่างอื่นด้วย เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวนพระ สายสิญจน์ เป็นต้น

นอกเหนือจากพระคาถาในการอาราธนาพระเครื่องแล้ว ยังควรหมั่นภาวนาบทสวดมนต์หลัก เพื่อโน้มนำถึงคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขัดเกลาจิตใจ ครองตนให้อยู่ในศีลในธรรม ทำความดีละเว้นความชั่ว เพราะไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่อาจจะคุ้มครองคนที่ประพฤติเลวได้

คาถาอาราธนา พระเครื่อง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ ( 3 จบ )

พุทธังอาราธนาณัง ธัมมังอาราธนาณัง สังฆังอาราธนาณัง

พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิมธิเม สังฆังประสิมธิเม

พุทธธังรักษา ธรรมมังรักษา สังฆังรักษา

รักษาตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด นะโมพุทธายะ

พระสมเด็จวัดระฆัง

– วิธีอาราธนา พระสมเด็จวัดระฆัง

ตั้งนะโม ๓จบ ระลึกถึง เจ้าประคุณพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม

หากสวดคาถาชินบัญชร บทเต็มได้ ควรสวด ๑จบ หรือหากมีเวลาน้อย ให้สวดบทย่อ ๑๐จบ มีดังนี้

” ชินะปัญชะระปะริตัง มังรักขะตุสัพพะทา ” ก่อนที่จะนำ พระสมเด็จติดตัวไป ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

– ท่องคาถาแสดงความเคารพต่อองค์พระสมเด็จ

เมื่อยกสร้อยขึ้นจะคล้องคอ องค์พระอยู่ในอุ้มมือ พนมมือแล้วท่องคาถา อาราธนาดังต่อไปนี้

” โอมมะศรี มะศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสมโณ มหาปัญโญ

มหาลาโภ มหายะโส สัพพะโสตถี ภะวันตุเม ”

– เมื่อจบแล้ว ให้ท่องคาถา ขอโชคลาภ ว่า

“ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิ กาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะยัง สุตวา”

– เมื่อคล้องคอแล้ว ท่องคาถา คุ้มครองชีวิต ให้แคล้วคลาดปลอดภัยว่า

” อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อรหังสุคโต นะโมพุทธายะ ”

พระรอด

คาถาพระรอด

นะโม ๓ จบ

“โอม พระริรอด ขอดพระริรัง ปังพระริรอด”

พระนางพญา

คาถาบูชาพระนางพญา

(นะโม 3 จบ)

พุทธังอาราธานานัง ธัมมังอาราธานานัง สังฆังอาราธานานัง

พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ

อานุภาเวนะ มะอะอิอุ จิเจรุนิ มะนะพะทะ นะโมพุทธายะ*

พระผงสุพรรณ

วิธีการอาราธนา-การใช้ พระผงสุพรรณ

ให้เอาพระผงสุพรรณสรงน้ำหอม นั่งบริกรรม พุทธคุณ, ธรรมคุณ, สังฆคุณ ๑๐๘ จบ สวดพาหุง ๓ จบ

ให้เก็บน้ำมันหอมไว้ใช้ได้เสมอ และถ้าจะให้เพิ่มความขลังให้ว่าบทดังนี้อีกกลั้นลมหายใจให้เป็นสมาธิเพื่อความขลังยิ่งขึ้นว่า คะเต ลิก เก กะระณังมะหา ชัยยังมังคะลัง นะมะพะทะ กิริมิติ กุรุมุธุ เกเรเมเถ กะระมะถะ ประสิทธิ์นักแลฯ

พระซุ้ม กอ

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่า

” พุทธัง อาราธนาณัง ธัมมัง อาราธนาณัง สังฆัง อาราธนาณัง

พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม”

แล้วว่า “อิติปิโส พระครูราติ อะสังวิสุโลปุสะภุพะ” อีก ๙ จบ

พระเบญจภาคี จัดว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยที่เป็นที่นิยมมากของวงการพระเครื่อง ครองความนิยมและเป็นสุดยอดปรารถนาของเหล่านักเลงพระ เป็นสุดยอดของพุทธคุณ ผู้ใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของก็เชื่อได้ว่าคนผู้นั้นเปี่ยมด้วยวาสนา บารมี

ประกอบด้วย

๑.พระสมเด็จวัดระฆัง ที่สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พฺรหฺมรังษี เป็นตัวแทนยุค รัตนโกสินทร์

๒.พระซุ้ม ก หรือกำแพงเม็ดขนุน ทุกกรุใน จ.กำแพงเพชร เป็นตัวแทนยุคสุโขทัย

๓.พระนางพญา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก เป็นตัวแทนยุคอยุธยา-พระพิษณุโลกสองแคว

๔.พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนยุค อู่ทอง-สุพรรณภูมิ

๕.พระรอด กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน เป็นตัวแทนยุคลพบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก pronphrasaeng-leknamphi.com

ความเห็นถูกปิด