รวมคาถาเพิ่มโอกาสการสมัครงานได้ดังหวัง

344

รวมคาถาเพิ่มโอกาสการสมัครงานได้ดังหวัง

คาถาท่านปู่พระอินทร์ (คาถาทิพยจักขุ)

คาถาท่านปู่พระอินทร์ (คาถาทิพยจักขุ)

พระคาถานี้มาจากพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เวลาที่ทำข้อสอบแล้วติดขัดจะช่วยให้ไหลลื่น สามารถเดาหรือตอบได้ถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์ แนะนำให้หมั่นสวดเป็นประจำทุกวันก่อนอ่านหนังสือและก่อนเข้าสอบ

ตั้งใจขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหม เทวดาทั้งหมด มีท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุด ขอให้ทำข้อสอบนี้ได้ถูกต้องและถูกใจกรรมการ ผู้ตรวจข้อสอบด้วย

ตั้งนะโม 3 จบ
สะหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสธายิ” (3 จบ)

เมื่อท่องคาถาแล้วให้พลิกขึ้นมาอ่านคำถามดู หากยังทำได้ไม่หมดให้คว่ำลง และท่องคาถาอีก 7 จบ คราวนี้รู้สึกอยากตอบอย่างไรก็ให้ทำไปเลย

พระคาถาสอบสัมภาษณ์

สวดก่อนออกจากบ้านไปสอบสัมภาษณ์ จะทำให้มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เมตตา และการเจรจาราบรื่น ประสบความสำเร็จ สมดั่งใจหวัง

ตั้ง นะโม 3 จบ
“พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา”

คาถาเมตตามหานิยม

ให้สวดก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี รวมทั้งการติดต่อเจรจาค้าขายใด ๆ ก็ตามจะราบรื่น ไม่มีติดขัด

“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

คาถาสร้างความเอ็นดู

ให้สวดก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ จะช่วยให้เกิดความรักใคร่เอ็นดูและเมตตา

“วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู”

คาถาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถานี้เป็นของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นคาถาที่ช่วยได้ในหลาย ๆ เรื่อง และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องงานนั่นเอง สำหรับทริคในการสวดคือต้องตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และหารูปหลวงพ่อกรวยมาไว้ด้วย (หากไม่มีสามารถเปิดจากโทรศัพท์ได้ค่ะ)

ตั้ง นะโม 3 จบ
“โสทาโย นะโมนะมัสสกาโร โสทายะอิมังคาถา พุทธะมาเรโส ธัมมะมาเรโส สังคะมาเรโส”
จากนั้นให้เพ่งสมาธิจิตแน่วแน่ และพูดว่า ขอให้ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ขอให้ได้งานสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ตั้งใจไว้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด