รวมคาถาเสริมโชคลาภ เพิ่มโชคในการเสี่ยงดวง

132

รวมคาถาเสริมโชคลาภ เพิ่มโชคในการเสี่ยงดวง

 

 

คาถามหาเศรษฐี คาถาเรียกทรัพย์ โชคลาภ คาถาเรียกเงิน

พระคาถาฉิมพลี (สีวลี)
สวดนะโม 3 จบ
นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา
วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา
โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม
พระคาถานี้สวดแล้วเรียกเงินเรียกทอง มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ เสริมดวงชะตาโชคลาภ ชีวิตจะไม่ตกต่ำอับจน


พระคาถาเงินล้าน

มหาสีวลีเถโร
มหาลาโภ โหติ
มหาสีวลีเถโร
ลาภัง เม เทถะ
สวดก่อนเข้านอนอย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าเป็นบุญบันดาลอันประเสริฐ จะมีโชคลาภมากล้น เป็นเศรษฐี

พระคาถาสีวลี

สวดนะโม 3 จบ
สีวลี มหาเถรัง
วันฺทามิหัง
(ให้สวดทั้งหมด 3 จบ)
ใครที่สวดบูชาพระสีวลี มักจะได้รับประสบความสำเร็จด้านการเงิน ใครที่มีอาชีพค้าขาย ถ้าได้บูชา และท่องคาถาพระสีวลีทุกเช้าเย็น จะทำให้กิจการรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา

พระคาถามหาเศรษฐี (ของพระพุทธเจ้า)

สวดนะโม 3 จบ
กราบอัตตะทัตถัง
ปะรัตเถนะพะหุนาปิ
นะหาปะเยอัตตะทัตถะ
มะภิญญายะสะทัตถะ
ปะสุโตสิยาฯ
ควรสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน จะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงิน โชคลาภ ร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐี

คาถาเปิดดวงรับทรัพย์ คาถามหาลาภ เรียกโชค เรียกทรัพย์

สวดนะโม 3 จบ
นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา
ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหัง
(สวด 3 จบ)
บทสวดนี้ ควรสวดภาวนาก่อนนอนทุกคืน หรือช่วงเริ่มจะเปิดร้าน เพราะเชื่อกันว่า จะหนุนดวง เรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง โชคลาภ ค้าขาย ให้กิจการเจริญรุ่งเรือง

พระคาถาคนจะรวย (พญาไก่เถื่อน)

เวทาสากุ กุสาทาเว
ทายะสาตะ ตะสายะทา
ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ
(สวด 3 จบ)
หลวงปู่สุขไก่เถื่อน เชื่อว่าทำมาค้าขึ้น ลาภยศบังเกิด ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง ผู้ใดภาวนาได้ทุกวัน สามารถเรียกทรัพย์ได้

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา
ปะสันนะจิตตา สะทาโหนติ
ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพทิสา สะมาคะตา
กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา
อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ
สวดได้ทุกวัน ทุกเวลาที่สะดวก ให้มีสมาธิตั้งมั่นในการสวด หรือให้สวดก่อนทำกิจการใด ๆ เชื่อว่าจะเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภ ได้ตลอดเวลา

 

ที่มา : MooHouse บ้านพยากรณ์

ความเห็นถูกปิด