รวมบทสวดมนต์พลิกชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น จากร้ายกลายเป็นดี

126

รวมบทสวดมนต์พลิกชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น จากร้ายกลายเป็นดี

สวดมนต์พลิกชีวิต บทสวดมนต์พลิกชีวิต ที่ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น ราบรื่นขึ้น
สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต บทสวดมนต์พลิกชีวิต การที่สวดมนต์เป็นประจำจะช่วยทำให้จิตใจเกิดความสุข และส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารความสุขออกมา อีกทั้งยังทำให้ใบหน้าดูสดใส หากใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้จะทำอะไรก็ติดขัด ด้านงานก็ไม่ราบรื่น เราขอแนะนำให้ลองสวดมนต์เป็นประจำ เพราะการสวดมนต์นอกจากจะทำให้มีสมาธิมากขึ้น ยังช่วยให้จิตใจแจ่มใสอีกด้วย และหากมีสมาธิ ก็จะมีสติที่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ
ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม
วันทามิเจติยัง สัพพัง ส้พพัฏฐาน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ
ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่าง ๆ
มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา
ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ
ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ
มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

 

ที่มา  : th.theasianparent.com

ความเห็นถูกปิด