รวมบทสวดมนต์ ให้ชีวิตราบรื่น ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไร้อุปสรรคขัดขวาง

126

รวมบทสวดมนต์ ให้ชีวิตราบรื่น ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไร้อุปสรรคขัดขวาง

 

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต รวมบทสวดมนต์พลิกชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น จากร้ายกลายเป็นดี

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ทุกเวลา ทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย
สุขี โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงอย่าได้มีความลำบาก จงอย่าได้มีความเดือดร้อน จงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

บทสวดมนต์พลิกชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น

บทสวดมนต์พลิกชีวิต บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

 

อะหัง สุขโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะห้ง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

 

 

ที่มา  : th.theasianparent.com

ความเห็นถูกปิด