ฤกษ์ออกรถ 2563 ออกรถวันไหนดี เช็กเลยฤกษ์ออกรถใหม่จัดเต็มตลอดทั้งปี

127

ฤกษ์ออกรถ 2563 ออกรถวันไหนดี เช็กเลยฤกษ์ออกรถใหม่จัดเต็มตลอดทั้งปี

ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2563 

  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันพุธ  8, 15, 22  16.19 น.  วันเสาร์
 วันศุกร์  3, 10, 17, 24  14.59 น.  วันอาทิตย์
 วันอังคาร  28  15.19 น.  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  30  09.59 น.  วันพุธกลางคืน
ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันอังคาร  4, 11, 18  15.19 น.  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  6, 13, 20  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันพุธ  26  16.19 น.  วันเสาร์
 วันเสาร์  29  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 
ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันพุธ  4, 11, 18  16.19 น.  วันเสาร์
 วันเสาร์  7, 14, 21, 28  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันจันทร์  30  15.59 น.  วันอังคาร
ฤกษ์ออกรถ เมษายน 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันเสาร์  4, 11, 18, 25  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันจันทร์  20  15.59 น.  วันอังคาร
 วันศุกร์  24  14.59 น.  วันอาทิตย์
 วันอาทิตย์  26  12.59 น.  วันจันทร์
ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันศุกร์  8, 15, 22, 29  14.59 น.  วันอาทิตย์
 วันเสาร์  2, 9, 16  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันอาทิตย์  3, 10, 17  12.59 น.  วันจันทร์
 วันจันทร์  25  08.59 น.  วันอังคาร
 วันพฤหัสบดี  28  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 
ฤกษ์ออกรถ มิถุนายน 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันจันทร์  1, 8, 15  08.59 น.  วันอังคาร
 วันพฤหัสบดี  4, 11, 18  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันศุกร์  5, 12, 19  14.59 น.  วันอาทิตย์
 วันพฤหัสบดี  25  12.59 น.  วันพุธกลางคืน
 วันศุกร์  26  09.59 น.  วันอาทิตย์
 วันเสาร์  20, 27  10.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันอาทิตย์  21, 28  09.59 น.  วันจันทร์
 
ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2563 

  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันพฤหัสบดี  2, 9, 16  12.59 น.  วันพุธกลางคืน
 วันศุกร์  3, 10, 17  09.59 น.  วันอาทิตย์
 วันเสาร์  11, 18  10.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันอาทิตย์  12, 19  09.59 น.  วันจันทร์
 วันพฤหัสบดี  23, 30  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันศุกร์  24, 31  14.59 น.  วันอาทิตย์
 
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2563 
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2563

 

  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันพฤหัสบดี  6, 13  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันศุกร์  7, 14  14.59 น.  วันอาทิตย์
 วันพฤหัสบดี  20, 27  12.59 น.  วันพุธกลางคืน
 วันเสาร์  22, 29  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันจันทร์  24, 31  08.59 น.  วันอังคาร
ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2563 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันพฤหัสบดี  3, 10  12.59 น.  วันพุธกลางคืน
 วันเสาร์  5, 12  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันจันทร์  7, 14, 21, 28  08.59 น.  วันอังคาร
 วันศุกร์  18, 25  08.59 น.  วันอาทิตย์
 วันอาทิตย์  20, 27  12.59 น.  วันจันทร์
 
ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2563 

  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันศุกร์  2, 9  08.59 น.  วันอาทิตย์
 วันอาทิตย์  4, 11  12.59 น.  วันจันทร์
 วันจันทร์  5, 12  08.59 น.  วันอังคาร
 วันเสาร์  17, 24, 31  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันอาทิตย์  18, 25  09.59 น.  วันจันทร์
 วันจันทร์  19, 26  15.59 น.  วันอังคาร
 วันพฤหัสบดี  22, 29  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 
ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2563 
 

 

  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันอาทิตย์  1, 8, 15, 22, 29  09.59 น.  วันจันทร์
 วันจันทร์  2, 9, 16, 23, 30  15.59 น.  วันอังคาร
 วันพฤหัสบดี  5, 12  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันเสาร์  7, 14  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์  20, 27  09.59 น.  วันอาทิตย์
ฤกษ์ออกรถ ธันวาคม 2563
 
  วัน   วันที่
  เวลาสตาร์ตกุญแจ   ห้ามคนเกิดวันไหนใช้
 วันศุกร์  4, 11  09.59 น.  วันอาทิตย์
 วันอาทิตย์  6, 13, 20, 27  09.59 น.  วันจันทร์
 วันพฤหัสบดี  17, 24  14.19 น.  วันพุธกลางคืน
 วันเสาร์  19, 26  13.19 น.  วันพฤหัสบดี
 วันจันทร์  21, 28  15.59 น.  วันอังคาร
          *** หมายเหตุ  *** 
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา  06.00-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

ความเห็นถูกปิด