วัชระธาตุ หรือ เหล็กไหลนิพพาน เป็นเหล็กไหลที่มีอนุภาพ

88

วัชระธาตุ หรือ เหล็กไหลนิพพาน เป็นเหล็กไหลที่มีอนุภาพ

วัชระธาตุ หรือ เหล็กไหลนิพพาน เป็นเหล็กไหลที่มีอนุภาพที่จะเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของให้ฝักใฝ่ธรรม ดำรงตั้งมั่นในคุณงามความดี ชำระกิเลสที่พอกพูนเพิ่มขึ้นให้บรรเทาเบาบางลง ไม่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ ข่มเหงซึ่งกันแหละกัน คุ้มครองผู้ที่บูชาและคนที่อยู่ใกล้รัศมีของธาตุกายสิทิ์ชนิดนี้ แม้เขาผู้นั้นจะเป็นคนไม่ดี ธาตุกายสิทธิ์จะแผ่บารมี ค่อยๆปรับจิตใจของเขาให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่มากก็น้อย แผ่บารมีให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ ให้ช่วยตักเตือนคนไม่ดีให้กระทำความดี ค่อยปรับค่อยเกาไปทีละน้อย สะสมไปเรื่อยๆ เหมือนคนค่อยสร้างสะสมบารมี อาจจะใช้เวลานานบ้างตามบุญกรรม เปรียบดั่งบัว 4 เหล่า
ธาตุกายสิทธ์นี้ปกป้องคุ้มครอง จากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะถาโถมเข้ามา ทั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น สภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง จากการทำลายล้างของมนุษย์ กระแสความชั่วร้ายต่างๆนาๆ เป็นเมตตา อย่างดีเพราะตัวเขาจะแผ่บารมีชักชวนผู้คนให้เข้าใกล้ ธาตุนี้เป็นชนิดเดียวที่เหล่าเทวดาจะให้มาก เพราะเป็นธาตุที่ซึมซับเอากระแสความดี ของห้องพระนิพพานไว้มาก หลั่งไหลออกมาช่วยเหลือผู้คน ยิ่งมีมากเท่าไรกระแสฝ่ายดีจะมีมากจะต้าน ฝ่ายไม่ดีเอาไว้ไม่ให้เหนือกว่านี่แหละ คือเหตุที่ วัชระธาตุจึงออกมามาก…..
วชิรธาตุ.. วชิรธาตุ เป็นธาตุชั้นสูงมีพรหมรักษา มีลักษณะอ่อนนิ่มคล้ายตะกั่ว แต่จะต่างจากตะกั่วตรงที่ จะมีวรรณะที่ใสกว่า และเมื่อทำตกวชิรธาตุจะแตก แต่ตะกั่วไม่แตก (แบบช่อ)
การบูชาเน้นแค่การแผ่บุญให้กับเทพที่รักษาก็เกินพอครับ แต่ก็สามารถถวายน้ำผึ้ง หรือ น้ำมะพร้าวอ่อนได้ แต่ต้องตั้งไว้ข้างๆเท่านั้นนะครับ และไม่ควรให้เสพบ่อยเกิน เพราะจะมีผลเสียตามมาภายหลังได้
เนื่องจาก วชิรธาตุ เป็นธาตุชั้นสูง จึงไม่ควรที่จะสัมผัส บ่อย เพราะหากโดนไอคน หากคนนั้นไม่บริสุทธิ์จริงๆ มลทินก็จะติดกับวชิรธาตุได้ จะทำให้สีถอดหรือหมองไปได้ เช่นเดียวกับการ ถวายน้ำผึ้ง หรือ น้ำมะพร้าว หากถวายบ่อยเกินก็จะทำให้สีถอดได้เช่นกัน เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะ ปกติเทพ พรหม ท่านจะมีอาหารทิพย์ของท่านอยู่แล้ว เมื่อเสพอาหารหยาบ บ่อยๆ ก็จะทำให้รัศมีหมองลงไป
ฉะนั้นหากใครมีวชิรธาตุในครอบครอง ควรรักษาเป็นอย่างดี
อนุภาพ ………เมตตา คุ้มครอง แคล้วคลาด คงกะพัน โชคลาภ มีบารมีทุกๆด้าน

ที่มา : เพจน้าเข้ม

http://goosanook.blogspot.com/2015/05/blog-post_11.html

ความเห็นถูกปิด