วัดไทย ถ้ำพญานาค หนองคาย

105

วัดไทย ถ้ำพญานาค หนองคาย

คนไทย กับ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะ ความเชื่อเรื่อง พญานาค และ เมืองบาดาล ความศรัทธาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยให้แน่นแฟ้น มีสถานที่ต่างๆ ที่เราเชื่อกันว่า เป็นจุดเชื่อมระหว่าง “โลกมนุษย์” และ “เมืองบาดาล” โลกใต้พิภพซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาค เราจึงขอมาตามรอยความเชื่อสถานที่แห่งศรัทธา ที่เชื่อมระหว่าง “เรา” และ “พญานาค” เปิดตำนาน เมืองบาดาล อันศักดิ์สิทธิ์ในไทยไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

วัดไทย ถ้ำพญานาค หนองคาย

วัดไทย ถ้ำพญานาค

ถ้าพูดถึง พญานาค ที่แรกที่เรามักจะนึกถึงเลยก็คือ ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ที่วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายค่ะ เพราะที่นี่เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดหนองคาย ในวันออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11

วัดไทย ถ้ำพญานาค หนองคาย ออกพรรษา

นอกจากนี้ยังมี ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ด้วยเจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า มีหญิงชาย ร่างกายสีดำ มานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ที่วัดไทย จึงมีการสร้าง

1. ราชาแห่งพญานาค เฝ้าที่หน้าทางเข้าถ้ำ สูง 19 เมตร
2. นาคบาศ คือลักษณะแบบงูกินหาง หมายถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง
3 .เสาหลักเมืองบาดาล เป็นรูปร่างสามเหลี่ยม
4. ประตูทางเข้าเมืองบาดาล ที่เชื่อมเข้าไปในลำตัวของพญานาค แบ่งเป็น ถ้ำจำลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาล

 

ภาพและข้อมูล:https://travel.trueid.net/detail/9wGZoZ2BDQ3q

ความเห็นถูกปิด