วันวสันตวิษุวัต วันฤกษ์ดีขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จุดธูป 16 ดอก แก้ไขดวงชะตา

127

วันวสันตวิษุวัต วันฤกษ์ดีขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จุดธูป 16 ดอก แก้ไขดวงชะตา

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นี้ เป็นวันวสันตวิษุวัต ซึ่งในทางดาราศาสตร์ ระบุว่าเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ทำให้กลางวัน กับกลางคืนยาวเท่ากัน โดยจะเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น

ขณะที่ในทางโหราศาสตร์ นั้น ถือว่าเป็นวันที่มีช่องประตูมิติระหว่างภพเชื่อมต่อถึงกัน นับว่าเป็นฤกษ์ดีในการที่จะทำพิธีขอขมากรรม เจ้ากรรมนายเวรเพื่อแก้ไขดวง โดยอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์เอาไว้ สำหรับผู้ที่อยากแก้ไขดวงก็สามารถนำฤกษ์ที่อาจารย์คำนวณไว้ไปจุดจุดธูป 16 ดอก ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรได้

มงคลฤกษ์

  • ตั้งแต่เวลา 06.22 น. เป็นต้นไป ถึงเวลา 18.29 น.

การขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

จุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง (แต่หากใครที่ไม่สะดวก สถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็สามารถทำในที่ร่มได้

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งใจให้นิ่งแล้วท่อง นะโม 3 จบ และกล่าวว่า

อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ

และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ

ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้ รับฟัง การขอขมากรรม และขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า

หรือคำสาบใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นให้กล่าวคาถานี้ 3 จบ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ความเห็นถูกปิด