วันสำคัญในเทศกาลตรุษจีน 2564

124

วันสำคัญในเทศกาลตรุษจีน 2564

“เทศกาลตรุษจีน” ถือเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองที่ยาวที่สุดของคนจีนและเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในปฏิทินจีน เพราะชาวจีนถือว่า “วันตรุษจีน” คือ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์ ที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยหรือวันที่ 1 มกราคม ที่ทั่วโลกถือเป็นวันขึ้นปีใหม่

ดังนั้น ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วทุกมุมของโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน โดยการเฉลิมฉลองนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันชุงเจ๋” ตามประเพณีเทศกาลตรุษจีนจะมีการเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เดือน 12 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งในปี 2564 จะตรงกับวันที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และในช่วงเวลา 1 เดือน แห่งการเฉลิมฉลองนี้ จะมีกิจกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อน 11.00 น.
วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนทุกองค์จะเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ เพื่อรายงานความดี และความชั่วของมนุษย์ ทุกคนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งสรวงสวรรค์ทรงทราบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันจ่าย เป็นวันที่จะต้องออกไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนที่ร้านค้าต่าง ๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน เจ้าของกิจการก็นิยมจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในวันนี้ด้วย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันสิ้นปี หรือวันไหว้ จะมีการไหว้ 3 ช่วงเวลา

ตอนเช้ามืด จะไหว้ “ป้ายเล่าเอี๊ย” คือ การไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ

ตอนสาย จะไหว้ “ป้ายแป๋บ้อ” คือ การไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง

ตอนบ่าย จะไหว้ “ป้ายฮ่อเฮียตี๋” เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อเป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ในวันนี้ตอนเย็นคนในครอบครัว และเครือญาติจะมารวมตัวกัน เพื่อทานมื้อเย็นร่วมกัน และต้องมีเมนู “เกี๊ยว” อยู่ในมื้อนั้นด้วย เพราะคนจีนเชื่อว่า การกินเกี๊ยวในมื้อวันสิ้นปี จะทำให้มีเงินมีทองใช้ตลอดปี และไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ยะ) ในตอนกลางคืน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันปีใหม่ วันเที่ยว หรือวันตรุษจีน วันตรุษจีน หรือเรียกอีกชื่อว่า วันเที่ยว ธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ป้ายเจีย” เป็นการไหว้ขอพร และอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ และหรือคนที่เคารพรัก เด็กๆ ก็จะได้อั่งเปาเป็นเงินขวัญถุงจากผู้ใหญ่ในครอบครัว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ เป็นวันที่เทพเจ้าท่านจะกลับมายังเมืองมนุษย์อีกครั้ง ชาวจีนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาทำงาน เปิดกิจการร้านค้ากันในวันนี้ เพราะเป็นวันที่เทพเจ้าเริ่มกลับมาทำงานเช่นกัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันเกิดจ้าวกงหมิง เทพแห่งทรัพย์สินของจีน ที่เรียกกันว่า “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” นั่นเอง เป็น 1 ใน 4 องค์ไฉ่ซิงเอี้ยหลัก ที่คนนับถือกันมากที่สุด จ้าวกงหมิงถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสุจริต เที่ยงธรรม ในขณะที่กวนอู ถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความซื่อตรง ผดุงความชอบธรรม ทั้งสององค์นี้ถือเป็นเทพแห่งทรัพย์สินฝ่ายบู๊

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
วันเกิดเง็กเซียนฮองเต้ หรือทีกงแซ ที่เรารู้จักกันว่าเป็นการไหว้เทพยดาฟ้าดิน จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ และถวายอาหารแก่เง็กเซียนฮ่องเต้ และเป็นวันแรกของการไหว้แก้ชงประจำปี 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันเทศกาลโคม เป็นสัญลักษณ์ของวันสุดท้ายในการฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนตามปฏิทินทางจันทรคติ ในคืนของวันที่สิบห้าแห่งการฉลองเทศกาลตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองโคมไฟในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด