วันเกิดหลวงพ่อโสธร วันที่เท่าไหร่ ทำไมถึงอยากรู้

28

วันเกิดหลวงพ่อโสธร วันที่เท่าไหร่ ทำไมถึงอยากรู้

 

วันเกิดหลวงพ่อโสธร วันที่เท่าไหร่ ทำไมถึงอยากรู้? คำถามนี้น่าจะเกิดจากการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดียของหลายๆคนที่เมื่อได้รับข้อความแล้ว ก็ทำการส่งต่อให้เพื่อนๆ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นจริง ซึ่งในอดีตลักษณะแบบนี้มีมานานแล้วที่พบมากคือจดหมายลูกโซ่ เป็นการส่งจดหมายถึงบุคคลต่างๆเพื่อให้ได้ตามจำนวนเพราะฉะนั้น

ท่านที่อยากทราบว่า หลวงพ่อโสธร เกิดวันที่เท่าไหร่ จากประวัติหลวงพ่อโสธรก็ไม่ได้ระบุบวันที่สร้างขึ้นมาเนื่องจากหลวงพ่อโสธรเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปลอยน้ำมาเป็นหนึ่งในสามองค์ หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับข้อความมาให้ลองพิจารณาว่า เราสมควรที่จะส่งต่อหรือไม่ เพราะในเมื่อไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ การบอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเท่ากับเราผิด ศีลข้อ 4 : ข้อมุสา คือโกหกหลอกลวงผู้อื่นหรือไม่ ให้ลองสังเกตการส่งต่อข้อมูลดูว่าไม่ซ้ำวันกัน สำหรับข้อมูลเท่าที่ค้นหามาได้ก็ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

งานนมัสการประจำปีหลวงพ่อโสธร
พระพุทธโสธรนั้นถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียงนับถือมาก โดยมาสักการะบูชากันเป็นประจำตลอดปี กำหนดงานจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง คือ
1. วันขึ้น 14 ค่ำ – วันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 (3 วัน 3 คืน) (เป็นวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นมาจากแม่น้ำมาประดิษฐานในพระอุโบสถ)
2. วันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (5 วัน 5 คืน)
3. เทศกาลตรุษจีน เริ่มตั้งแต่วัน ชิวอิด ชิวหยี ชิวซา ชิวสี่ ชัวโหงว (5 วัน 5 คืน)

กิจกรรม / พิธี งานนมัสการหลวงพ่อโสธรครั้งแรกนั้นตามตำนานว่า เมื่อประชาชนพากันอาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถ จัดงานสมโภชถวาย ตั้งแต่นั้นมาก็จัดสมโภชขึ้น ทุกปี และถือเป็นวันเกิดของหลวงพ่อโสธร มีมหรสพแสดงตลอดงาน 3 วัน 3 คืน งานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรกลางเดือน 12 นั้น เป็นวันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลุกเสกพระเครื่องของหลวงพ่อ และเครื่องรางของขลัง เสร็จแล้วทำพิธีเปิดงานในวันรุ่งขึ้น มีการจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรจำลองทั้งทางบกและทางน้ำ จัดงานเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน ส่วน งานนมัสการหลวงพ่อโสธรครั้งที่ 3 นั้น มีขึ้นในเทศกาลตรุษจีน รวม 5 วัน 5 คืน

การจัดงานดังกล่าวนี้ มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ ทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีนที่ให้ความเคารพนับถือ (ขอขอบคุณ SAWASDEE 8 RIEW ที่ให้ข้อมูล ) ที่มาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.obec.go.th

อยากให้เพื่อนๆ เคารพคุณพระรัตนตรัย เคารพคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล นั่งสมาธิและภาวนา เพื่อให้สมกับที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน
(ข้อความข้างบนถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขอขมาโทษต่อทุกท่านด้วยครับ)

 

 

 

ที่มา : www.tumsrivichai.com

ความเห็นถูกปิด