วิธีจุดธูป จำนวนธูปกี่ดอกบอกความหมายถึงอะไร

101

วิธีจุดธูป จำนวนธูปกี่ดอกบอกความหมายถึงอะไร

วิธีจุดธูป เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ ๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนในปัจจุบันอาจเคยสงสัยว่า เหตุใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ถึง “วิธีจุดธูป” ไม่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

การจุดธูปถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติด้านความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อกราบไหว้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมดวงบุญบารมีด้วยเช่นกัน โดยจะมีจำนวนของการจุดธุปที่แตกต่างกันไปดังนี้

การจุดธูปใช้กี่ดอก

 • จุดธูป 1 ดอก เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน และวิญญาณภาคพื้น
 • จุดธูป 2 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร
 • จุดธูป 3 ดอก เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • จุดธูป 4 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
 • จุดธูป 5 ดอก เป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ และครูบาอาจารย์
 • จุดธูป 6 ดอก เป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์
 • จุดธูป 7 ดอก เป็นการบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 • จุดธูป 8 ดอก เป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระอังคารและตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
 • จุดธูป 9 ดอก เป็นการบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ และศาลเทพ
 • จุดธูป 10 ดอก เป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระเสาร์และเกี่ยวข้องกับธาตุไฟ
 • จุดธูป 11 ดอก เป็นการบูชาเทวดาชั้นสูง
 • จุดธูป 12 ดอก เป็นการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน
 • จุดธูป 14 ดอก เป็นการบูชารูปปั้นพระสงฆ์
 • จุดธูป 15 ดอก ใช้ในการสวดบูชาดวงชะตาตามกำลังของดาวจันทร์
 • จุดธูป 16 ดอก เป็นการบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาและยังหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 • จุดธูป 17 ดอก เป็นการเสริมดวงชะตา
 • จุดธูป 19 ดอก เป็นการบูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
 • จุดธูป 21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาพระแม่ธรณี
 • จุดธูป 32 ดอก ใช้ในการสวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์
 • จุดธูป 39 ดอก เป็นการบูชาพระแม่โพสพ
 • จุดธูป 56 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระพุทธเจ้า
 • จุดธูป 108 ดอก เป็นการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

 • บรรพบุรุษ ใช้ 1 ดอก
 • พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 • พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
 • กุมารทองจากวัด ใช้ 5 ดอก หากเป็นวิญญาณลูก 1 ดอก
 • ว่านมงคลกาหลง ใช้ 5 ดอก
 • พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม ใช้ 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
 • ปู่ฤาษี ใช้ 9 ดอก เพื่อขอพร
 • รัชกาลที่ 5 ใช้ 9 ดอก เพื่อขอพร
 • พระแม่นางกวัก ใช้ 9 ดอก
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม ใช้ 9 ดอก เพื่อขอพร
 • พระแม่อุมาเทวี ใช้ 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม) บน 39 ดอก หรือบวงสรวง 16 ดอก
 • พระภูมิเจ้าที่หรือเทพ ใช้ 9 ดอก หากเป็นเทวดาธรรมดา 5 ดอก ผี 1ดอก
  – เทวดาธรรมดา 5 ดอก
  – ผี 1 ดอก

สิ่งสำคัญที่ควรพึงระลึกไว้เสมอคือ นอกจากจะจุดธูปเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว อย่าลืมพยายามช่วยเหลือตนเองทุกวิถีทาง แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะช่วยดลบันดาลให้เราสมความตั้งใจด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก howto.nearbkk.com

ความเห็นถูกปิด