วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว VS เจ้ากรรมนายเวร

147

วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว VS เจ้ากรรมนายเวร

วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว วิธีทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ต้องใช้บทสวดใด และต้องแผ่เมตตาอย่างไรบ้าง เพื่ออุทิศส่วนกุศล และเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ แก่ตัวเรา รวบรวมไว้ให้แล้ว

 

วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

วิธีทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

การทำทาน

มีน้ำใจให้คน สัตว์ อภัยทาน นับเป็นทานทั้งหมด

การรักษาศีล

การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และตนเอง อย่างน้อยต้องศีล 5 ถ้าผิดศีลก็เริ่มใหม่ ไม่ต้องรู้สึกลำบากที่จะทำ

ความเห็นถูกปิด