วิธีบูชาท้าวกุเวร ไล่โรคร้ายเสริมดวงมงคลให้ชีวิต

228

วิธีบูชาท้าวกุเวร ไล่โรคร้ายเสริมดวงมงคลให้ชีวิต

ชาวฮินดูโบราณจะบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโรคระบาด ภัยร้าย ภูติผีปีศาจ เพราะความเชื่อว่าจะปกป้องตนเองให้พ้นภัย ท้าวกุเวรคือเทพองค์ใด บูชาอย่างไร ทำไมต้องบูชาขอพรยาม บ้านเมืองประสบภัย

วิธีบูชาท้าวกุเวร ไล่โรคร้ายเสริมดวงมงคลให้ชีวิต

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวรคือเทพร่างยักษ์ผู้ครองด้านทิศเหนือ ชาวฮินดูโบราณเชื่อว่าคือ ผู้ใหญ่ในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คือ ตัวท้าวกุเวร ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬหก และท้าววิรูปักษ์อยู่บนสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกา ปกครองเหล่ายักษ์ ภูติผีปีศาจ ผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ คนแก่สมัยก่อนเมื่อเด็ก ทารกคลอดจะนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณไปแขวนไว้เหนือเปล เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจ เพื่อป้องกันภัย และช่วย ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคล ให้ไกลตัวเด็ก

ยามโรคระบาด ควรสวดภาวนาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตามธรรมเนียมฮินดูโบราณว่าจุดธูป 9 ดอก พร้อมบูชาด้วยดอกไม้สีแดง อย่างดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งสติมั่นคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นท่องบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบอิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณ โณ นะโมพุทธายะ

เครื่องสังเวย หลัก ๆ ต้องมีน้ำแดงและบนบานเรื่องความเจ็บป่วย เสริมดวงสุขภาพยามโควิดระบาด ด้วยหนังสือสวดมนต์ ต้องปล่อยปลาตามกำลังทรัพย์ คนโบราณว่าใครบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่เพียงแต่ป้องกัน ภูตผีปีศาจ ยังขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ คือผู้รักษาสมบัติเทวโลก ฉะนั้นชาวฮินดูโบราณเชื่อว่าคือมหาเทพแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทั้งนี้ชาวจีนยังเปรียบท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพองค์เดียวกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ที่มีความเชื่อใน เรื่อง ความร่ำรวย

 

ขอบคุณที่มา : horoscope.thaiza.com

ความเห็นถูกปิด