วิธีบูชาพระสมเด็จฯ

102

วิธีบูชาพระสมเด็จฯ

ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
อานุภาพพระสมเด็จฯ
ผู้ที่มีจิตใจที่ดี บริสุทธิ์ผ่องใส จะได้รับอานุภาพที่ดี จากพระสมเด็จ ฯ
1. บูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน และความผาสุขของชีวิต
ผู้มีติดตัวไว้ จะทำให้เกิดโภคทรัพย์ ในสุจริตวิถี
2. คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ให้แคล้วคลาดจากภัย ทั้งหลายทั้งปวง เฉพาะในผู้ที่เป็นสุจริตชน
ผู้ทำมาหากินด้วยแรงกาย แรงสติปัญญา ในทำนองครองธรรม

เคล็ดวิธีอาราธนา พระสมเด็จฯ
ตั้งนะโม ๓จบ ระลึกถึงบารมีธรรมใน เจ้าประคุณพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
หากสวดคาถาชินบัญชร บทเต็มได้ ควรสวด 1จบ หรือหากมีเวลาน้อย ให้สวดบทย่อ 10 จบ ดังนี้
” ชินะปัญชะระปะริตัง มังรักขะตุสัพพะทา ”

ก่อนที่จะนำ พระสมเด็จติดตัวไป ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
– ท่องคาถาแสดงความเคารพต่อองค์พระสมเด็จ
เมื่อยกสร้อยขึ้นจะคล้องคอ องค์พระอยู่ในอุ้มมือ พนมมือแล้วสำรวมกาย วาจา ใจ ท่องคาถา อาราธนาดังต่อไปนี้
” โอมมะศรี มะศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสมโณ มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะโสตถี ภะวันตุเม ”
– เมื่อจบแล้ว ให้ท่องคาถา ขอโชคลาภ ว่า
“ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิ กาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะยัง สุตวา”
– เมื่อคล้องคอแล้ว ท่องคาถา คุ้มครองชีวิต ให้แคล้วคลาดปลอดภัยว่า
” อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อรหังสุคโต นะโมพุทธายะ ”
สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก somdej108.lnwshop.com

ความเห็นถูกปิด