วิธีบูชาพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

109

วิธีบูชาพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า “ธรณิธริตริ” แปลว่า “ผู้ค้ำจุนพระธรณี”

ความสำคัญในการบูชาพระแม่ธรณี

ความสำคัญในการบูชาพระแม่ธรณีนั้น สำคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ให้บูชาพระแม่ก่อน เพราะพระแม่เป็นผู้ค้ำจุนแผ่นดินนั้น ทุกอย่างในโลกล้วนต้องกำเนิดขึ้นบนดินหรือวางอยู่บนพื้นดินนั้นเอง ดังนั้น ก่อนที่จะก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่างๆ จึงมีความสำคัญที่ต้องบูชาหรือบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะงานก่อสร้าง จะมีการกระทบพื้นดินก่อนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างเลย หรืออย่างน้อยที่สุดต้องทำการบูชาก่อนทำการตอกเสาเข็ม หรือก่อนทำพิธีขึ้นเสาเอก

พระแม่ธรณี

เครื่องบวงสรวงบูชาพระแม่ธรณี

  1. ผ้าแพรพรรณผืนน้อย 3 สี
  2. ข้าวตอก น้ำนม
  3. ดอกไม้สีเหลือง แก่หรือสีส้ม
  4. พวงมาลัยดาวเรือง
  5. ขนมหวาน 7 ชนิด
  6. ผลไม้ 5 ชนิด (ผลไม้รสหวานเท่านั้น)
  7. รูปปั้นพระแม่ธรณี หรือรูปภาพ (มีหรือไม่มีก็ได้)

ขั้นตอนการบูชาพระแม่ธรณี

  1. จุดธูป 16 ดอก (สำหรับการบวงสรวงบอกกล่าว) หรือ 21 ดอก (สำหรับทำพิธีพร้อมเครื่องเซ่น)
  2. ตั้งนะโม 3 จบ ว่าพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วว่า “อิติปิโสภะคะวาสะวาอะระหัง สุคะโตสวาหะ” 3 จบ

“ตัส สาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต” อย่างน้อย 3 จบ แต่ถ้าจะให้ดี 21 จบ (ตามกำลังของแม่พระธรณีคือ 21) สวดเสร็จแล้ว ให้แจ้งขออนุญาตว่าเราจะกระทำการอะไร บอกกล่าวแก่ท่าน และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ แล้วปักธูปลงกับพื้นดิน

ส่วนการนำมาบูชาที่บ้านอาจไม่มีความจำเป็น เพราะเราสามารถทำการสวดบูชาท่านที่กลางแจ้ง และปักธูปลงดินได้เลย แต่สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทที่ทำงานแล้วต้องกระทบพื้นดินเป็นประจำ อาจนำมาบูชาไว้ที่บริษัทที่ทำการก็ได้ โดยก่อนไปเริ่มงานใหม่ ให้ทำพิธีบูชาบอกกล่าวที่บริษัทก่อน แล้วเมื่อเดินทางไปที่ดินที่ทำการใหม่ ก็อาจใช้วิธีจุดธูปสวดบูชากลางแจ้งอีกที หรือไปทำพิธีกลางแจ้งโดยเชิญองค์ท่านไปยังพื้นที่จริงเพื่อทำพิธีได้เช่นกัน

และเช่นเดียวกับเทพชั้นสูงทั้วไป เช่นพระพรหม การตั้งบูชาไว้ที่บริษัทหรือที่ซึ่งสามารถให้ผู้คนที่ผ่านไปมา เข้ามาทำการเคารพบูชากราบไหว้ได้ ก็จะยิ่งส่งผลดีกลับมาที่ตัวเรา คนยิ่งกราบไหว้บูชามาก เราก็ยิ่งได้รับผลดีและเทพเมื่อมีคนมากราบไหว้บูชามากๆ ก็เป็นการเพิ่มพลานุภาพ ดังนั้นเทพชั้นสูงจึงไม่ควรบูชาไว้ที่บ้านซึ่งมีคนเพียงไม่กี่คนกราบไหว้เพราะอาจเป็นการทอนบารมีได้

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก MTHAI และ google

 

ความเห็นถูกปิด